รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-09-21

ลำดับที่ 310

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
อ. แปลงยาว 
โทร.0871344217

รายงานครั้งที่ 5
2021-09-16
ขณะนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านยาย ที่เขาดินวังตาสี ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี มีหมอมารักษาอยู่ที่บ้านและนัดดูอาการตามหมอนัด
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 139

2021-09-20

ลำดับที่ 309

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0861552774

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-14
ศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามตำบลเกาะขนุน (รร.บ้านหนองอีโถน)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-19

ลำดับที่ 308

เพศ หญิง   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
อ. พนมสารคาม 
โทร.0801418858

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-18
2021-09-13
ฉะเชิงเทรา
อยุ่ในครัวเรือนเดียวกันกับบิดา (ผู้ติดเชื้อ(2))
เข้าพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอยหนองยี่โถน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 19 ก.ย. 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-19

ลำดับที่ 308

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0927145911

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-18
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-19

ลำดับที่ 307

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0927145911

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-18
เช้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-19

ลำดับที่ 306

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0928251464

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-18
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-19

ลำดับที่ 305

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0928251464

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-18
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-18

ลำดับที่ 304

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0839251261

รายงานครั้งที่ 7
2021-09-08
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม บ้านหนองยี่โถน หมู่ 10 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-17

ลำดับที่ 303

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0970604346

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-12
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-16

ลำดับที่ 302

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
อ. พนมสารคาม 
โทร.038135440

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-10
2021-09-10
ฉะเชิงเทรา
อาศัยอยู่กับมารดา ซึ่งมารดาได้รับเชื้อโควิดจากโรงงานที่มารดาทำงานอยู่
ทางโรงพยาบาลพนมสารคามให้กลับมากักตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-16

ลำดับที่ 301

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0616133099

รายงานครั้งที่ 2
2021-09-06
ได้ไปตรวจแล้วผลออกมาเป็นลบ และได้กักตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่ 6-19 กันยายน 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 270

2021-09-16

ลำดับที่ 300

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-26
รักษาหายแล้ว พ้นการกักตัวแล้วค่ะ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 257

2021-09-16

ลำดับที่ 299

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-26
รักษาหายแล้ว พ้นการกักตัวแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 259

2021-09-16

ลำดับที่ 298

เพศ หญิง   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0847005565

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-13
รักษาตัวอยู่ที่ บ้าน หมู่ 3 อ.แปลงยาว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-16

ลำดับที่ 297

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0984760837

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-13
รักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่อำเภอแปลงยาว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-16

ลำดับที่ 296

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0847005564

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-13
รักษาอยู่ที่บ้าน หมู่ 3 ต.แปลงยาว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 295

เพศ หญิง   อายุ 15 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-22
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-15

ลำดับที่ 294

เพศ หญิง   อายุ 15 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-26
รักษาหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 293

เพศ หญิง   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-25
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-15

ลำดับที่ 293

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียน​วัด​ชาย​เคือง​วนาราม​
อ. พนมสารคาม 
โทร.0812956266

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-14
รักษาตัวที่​โรงพยาบาล​สนามหนองอีโถน อบต.เกาะขนุน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 292

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์)
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-06
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอำเภอสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-14

ลำดับที่ 291

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0819407648

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-06
ติดเชื้อจากมารดา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จังหวัดปราจีนบุรี
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-14

ลำดับที่ 291

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0819407648

รายงานครั้งที่ 1
2564-06-09
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ จังหวัดปราจีนบุรี
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-14

ลำดับที่ 290

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดชายเคืองวนาราม
อ. พนมสารคาม 
โทร.0836906541

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-13
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามหนองอีโถน ตำบลเกาะขนุน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-13

ลำดับที่ 289

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0837055497

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-09
ชลบุรี
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
กักตัวที่บ้าน 14วัน รอผลตรวจ ให้ ผปค.แจ้ง รร.ทันทีที่ตรวจพบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-13

ลำดับที่ 288

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0837055497

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-09
ชลบุรี
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
กักตัวที่บ้านให้ครบ 14วัน ให้ผปค.แจ้ง รร.ทันที เมื่อตรวจพบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-13

ลำดับที่ 287

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0655903779

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-17
รักษาหายแล้ว กลับมาพักที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 182

2021-09-13

ลำดับที่ 286

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียน้บานมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800901603

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-20
รักษาหายแล้ว กลับมาพักที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 202

2021-09-13

ลำดับที่ 285

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800322928

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-21
รักษาหายแล้ว กลับมาพักที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 199

2021-09-13

ลำดับที่ 284

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800322928

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-21
รักษาหายแล้ว กลับมาพักที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 198

2021-09-13

ลำดับที่ 283

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0860684359

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-11
ติดจากมารดา
เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-12

ลำดับที่ 282

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0616343043

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านพักต่ออีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 210

2021-09-11

ลำดับที่ 281

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 242

2021-09-10

ลำดับที่ 280

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0984915377

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-07
นางสา
2021-09-07
ฉะเชิงเทรา
อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
สถานที่พักคอยตำบลเกาะขนุน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-10

ลำดับที่ 279

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดสระสองตอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0841454692

รายงานครั้งที่ 3
2021-09-06
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-09

ลำดับที่ 278

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 192

2021-09-09

ลำดับที่ 277

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 186

2021-09-09

ลำดับที่ 276

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 185

2021-09-09

ลำดับที่ 275

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0933376448

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว กลับมาพักที่บ้านแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 196

2021-09-09

ลำดับที่ 274

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0847097973

รายงานครั้งที่ 2
2021-09-09
1
2021-09-09
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-09

ลำดับที่ 274

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
-
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0847097973

รายงานครั้งที่ 2
2021-09-09
2021-09-09
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-09

ลำดับที่ 274

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0954814512

รายงานครั้งที่ 2
2021-09-07
1
2021-09-04
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ศูนย์โรงพยาบาลสนามวัดเทพฯ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-09

ลำดับที่ 273

เพศ หญิง   อายุ 23 ปี
บุคลากรทางการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0815567612

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-08
ปราจีนบุรี
คนในครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันตรวจพบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-09-09

ลำดับที่ 272

เพศ หญิง   อายุ 53 ปี
ผอ.กลุ่ม / หน่วย
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0944798137

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-08
คนในครอบครัวอยู่บ้านเดียวกันตรวจพบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-09-08

ลำดับที่ 271

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0941287706

รายงานครั้งที่ 1
รักษาที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-08

ลำดับที่ 270

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0616133099

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-06
ติดจากมารดาที่อยู่บ้านเดียวกัน
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-08

ลำดับที่ 269

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0876139086

รายงานครั้งที่ 1
ไม่ทร
2021-08-31
ฉะเชิงเทรา
กักตัวเนื่องจากมารดาเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตั้งแต่วันที่ 31/8/2564-13/8/2564
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-07

ลำดับที่ 268

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 250

2021-09-07

ลำดับที่ 267

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 201

2021-09-07

ลำดับที่ 266

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 200

2021-09-07

ลำดับที่ 265

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 197

2021-09-07

ลำดับที่ 264

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 193

2021-09-07

ลำดับที่ 263

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 181

2021-09-07

ลำดับที่ 262

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-20
รักษาตัวหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 152

2021-09-07

ลำดับที่ 261

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0942927585

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 194

2021-09-04

ลำดับที่ 260

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยพลู (ราษฎร์ทิพยานนท์)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0624569257

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-02
1
2021-09-01
ฉะเชิงเทรา
ดวงเดือน เตียงกูล (มารดา) ตรวจพบเชื้อ 2 กันยายน 2564
เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 3 กันยายน 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 259

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-03
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ติดเชื้อจากครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 258

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171

รายงานครั้งที่ 1
2021-09-03
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ติดเชื้อจากครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 257

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-26
ติดจากคนงานจับกุ้ง
ติดและได้กักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง(บ่อกุ้ง)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 256

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-26
กักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง(บ่อกุ้ง)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 255

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0886375674

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-20
2021-08-15
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดาที่อยู่บ้านเดียวกัน
รักษาหายแล้ว กักตัวอยู่ที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 191

2021-09-03

ลำดับที่ 254

เพศ หญิง   อายุ 47 ปี
ครู
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0819497562

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-15
2021-08-13
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบุตรชายที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รักษาหายแล้ว กักตัวที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 167

2021-09-02

ลำดับที่ 253

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0954052781

รายงานครั้งที่ 5
2021-08-31
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-02

ลำดับที่ 252

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-02

ลำดับที่ 251

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-02

ลำดับที่ 250

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลสนามบึงกระจับ ติดเชื้อจากครอบครัว ตอนแรกรักษาตัวที่บ้าน ต่อมาเชื้อลงปอด เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ปัจจุบันอาการเป็นปกติแล้ว รอดูอาการอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-01

ลำดับที่ 249

เพศ ชาย   อายุ 30 ปี
ครู
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0952193315

รายงานครั้งที่ 3
2021-08-31
รายที
เข้ารับการรักษา ที่ รพ.สนาม วัดเทพวนาราม อำเภอท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 212

2021-09-01

ลำดับที่ 248

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800760536

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-01

ลำดับที่ 247

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านวังคู
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0944514488

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
โรงพยาบาลสนามพนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 246

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
อ. ราชสาส์น 
โทร.0871106156

รายงานครั้งที่ 1
2564-08-31
รักษาตัวอยู่ที่ โรงพยาราชสาส์น อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 245

เพศ ชาย  
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0932144334

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-29
รักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 244

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0821583986

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-27
รักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่ อาการดีขึ้นเริ่มเป็นปกติ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 243

เพศ ชาย   อายุ 18 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0829539890

รายงานครั้งที่ 6
2021-08-25
ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามค่ายทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 242

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-28
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลแปลงยาว ติดเชื้อจากมารดา ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 241

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0626524209

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-28
ฉะเชิงเทรา
ใกล้ชิดกับบิดามารดาที่ติดเชื้อโควิด
รายงานทันที เมื่อตรวจพบเชื้อ สังเกตุอาการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามข้อปฎิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-31

ลำดับที่ 240

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.บ้านท่าทองดำ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0808299857

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-30
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-30

ลำดับที่ 239

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 188

2021-08-30

ลำดับที่ 238

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078

รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 187

2021-08-30

ลำดับที่ 237

เพศ หญิง   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0985343032

รายงานครั้งที่ 6
2564-08-18
เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-30

ลำดับที่ 236

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0985343032

รายงานครั้งที่ 5
2564-08-18
เข้ารับการรักษาที่ รพ.สนามทาตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-30

ลำดับที่ 235

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0988195158

รายงานครั้งที่ 4
2563-08-04
เข้ารับการรักษา วันที่ 5 ส.ค.2564 และกลับบ้านวันที่ 25 ส.ค.2564 และกักตัว 14 วันเพื่อดูอาการอีกครั้ง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-30

ลำดับที่ 235

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดวังเย็น(รัฐราษฎร์ประสาทวิทยา)
อ. แปลงยาว 
โทร.0993974632

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-28
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-30

ลำดับที่ 234

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0806307326

รายงานครั้งที่ 3
2564-08-20
เข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.สนามท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-30

ลำดับที่ 233

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0614036509

รายงานครั้งที่ 2
2564-09-19
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนามอำเภอท่าตะเกียบ รพ.สนามอำเภอท่าตะเกียบ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-28

ลำดับที่ 232

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0877450403

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
โรงพยาบาล
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-28

ลำดับที่ 231

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
นักเรียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0877450403

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
รพ.จุฬารัตน์11
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-28

ลำดับที่ 230

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004

รายงานครั้งที่ 5
2021-08-28
รายงานทันทีเมื่อทราบผล ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-28

ลำดับที่ 229

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004

รายงานครั้งที่ 4
2021-08-28
ตรวจพบเชื้อโดยติดต่อจากผู้ปกครอง ขณะนี้รักษาอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 228

2021-08-28

ลำดับที่ 228

เพศ ชาย   อายุ 3 ปี
นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสทิตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004

รายงานครั้งที่ 3

2021-08-27

ลำดับที่ 227

เพศ ชาย   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0840574485

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-19
2021-08-19
ฉะเชิงเทรา
รักษาที่โรงพยาบาล
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-27

ลำดับที่ 226

เพศ หญิง   อายุ 28 ปี
ครู
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0942906270

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-27
นายณั
2021-08-23
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 226

2021-08-27

ลำดับที่ 226

เพศ หญิง   อายุ 28 ปี
ครู
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0942906270

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-27
ธนพล
ฉะเชิงเทรา
เข้ารับการรักษาที่ รพ.
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 211

2021-08-27

ลำดับที่ 225

เพศ หญิง   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0655318340

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
อาการป่วยหายเป็นปกติและมากักตัวต่อที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-27

ลำดับที่ 224

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0955840719

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-04
รักษาหายแล้วออกจากศูนย์พักคอยวัดเนินไร่มากักตัวที่ได้ครบ14วันตามกำหนดแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 223

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0999578404

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
ยังมีอาการไข้รักษาตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 222

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0877441858

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-25
รักษาหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 221

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0892837892

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
รักษาหายแล้ว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 220

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0944585687

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
รักษาหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 219

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0903802218

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-23
อยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลสนามวัดเนินไร่
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 218

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0948831661

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
อาการปกติแล้ววันที่ 21 สิงหาคมให้เริ่มกลับไปกักตัวที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 217

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0850823108

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
รักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 216

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0988650828

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-24
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-26

ลำดับที่ 215

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0966902291

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-13
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-26

ลำดับที่ 214

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0824772858

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-25
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-26

ลำดับที่ 213

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0805198017

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-22
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-26

ลำดับที่ 212

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0931101624

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-26
เข้ารับการรักษาที่รพ.สนามอำเภอพนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-26

ลำดับที่ 211

เพศ หญิง   อายุ 28 ปี
ครู
โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0958926143

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-24
ใกล้ชิด นางสาวญาดา บุญศรี
รพ สนามบ้านโพธิ์
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-25

ลำดับที่ 210

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0616343043

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-25
ติดเชื้อจากพี่สาว เข้ารับการรักษาพร้อม พ่อ แม่ และพี่สาว ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-25

ลำดับที่ 209

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
อ. แปลงยาว 
โทร.0928469513

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-23
เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว พ่อและแม่ติดาจากที่ทำงาน และมาติดลูกชาย ย่าและปู่
ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 23สค.64 ที่โรงพยาบาลแปลงยาว ได้ X-ray ปอดผลพบว่าเชื้อลงปอดจึงได้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอยเนินไร่ อำเภอแปลงยาว ได้รับยาต้านเชื้อไวรัสแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 208

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
อ. แปลงยาว 
โทร.0909530813

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-17
หายจากอาการป่วยแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 207

เพศ หญิง   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 206

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 205

เพศ หญิง   อายุ 51 ปี
ครู
โรงเรียนวัดแปลงยาว
อ. แปลงยาว 
โทร.0957723064

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-14
ไม่มีอาการไข้ เอ๊กซเรย์ปอด ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14/08/2021 ปกติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18/08/2021 ปกติ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 204

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
อ. แปลงยาว 
โทร.0624059821

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-24
ติดเชื้อจากพี่ชาย
ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 203

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
อ. แปลงยาว 
โทร.0953180599

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-22
ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 202

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800901603

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
ติดจากน้องชาย
ปัจจุบันรักษาตัวที่ รพ.สนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-23

ลำดับที่ 201

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-22
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลแปลงยาว ติดเชื้อจากย่าและเพื่อนของนักเรียน ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-23

ลำดับที่ 200

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-22
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลแปลงยาว ติดเชื้อจากย่าและเพื่อนของนักเรียน ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-23

ลำดับที่ 199

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800322928

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
ติดจากมารดา
ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม อ.พนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-23

ลำดับที่ 198

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800322928

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
ติดจากมารดา
ปัจจุบันเข้ารับการรักษาอยู่โรงพยาบาลสนาม อ.พนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-22

ลำดับที่ 197

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง ติดเชื้อจากผู้ปกครอง โดยบิดาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพุทธโสธร เนื่องจากเชื้อลงปอด ส่วนมารดา พี่สาวและนักเรียน ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่บ้าน(กลุ่มสีเขียว)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-22

ลำดับที่ 196

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0933376448

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
ตรวจพบเชื้อ และเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-21

ลำดับที่ 195

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0931101624

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
18729
2021-08-20
ฉะเชิงเทรา
ขณะนี้นักเรียนพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม(ตรงสนามกีฬาเทศบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-21

ลำดับที่ 194

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0942927585

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
ติดเชื้อจากคนในครอบครัว พักรักษาตัวที่บ้าน ม. 5 ตำบลท่าทองหลาง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 193

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-19
ทราบผลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยติดเชื้อจากผู้ปกครอง และได้เข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยวัดเนินไร่
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 192

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-13
ทราบผลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยติดเชื้อจากผู้ปกครอง และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามสิทธิบัตรทอง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 191

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0886375674

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
2021-08-15
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดาที่อยู่บ้านเดียวกัน
รักษาตัวที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 191

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-19
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 190

เพศ ชาย   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-16
เข้ารับการรักษาตัวอยู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 189

เพศ หญิง   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0839253474

รายงานครั้งที่ 5
2021-08-19
ฉะเชิงเทรา
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหนองยี่โถน หมู่ที่ 12 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 188

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-14
รับเชื้อจากผู้ปกครอง และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 64 และเข้ารับการรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีฯ Truck & Train Cafe อ.คลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 187

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078

รายงานครั้งที่ 1
2564-08-14
รับเชื้อจากมารดา และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 64 และเข้ารับการรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีฯ Truck & Train Cafe อ.คลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 186

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-13
ทราบผลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยติดเชื้อจากผู้ปกครอง และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามสิทธิบัตรทอง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 185

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-13
ทราบผลการติดเชื้อจากโรงพยาบาลพุทธโสธร โดยติดเชื้อจากผู้ปกครอง และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามสิทธิบัตรทอง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 184

เพศ หญิง   อายุ 28 ปี
ครู
โรงเรียนวัดหนองเสือ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0848449175

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-30
3
ฉะเชิงเทรา
ติดจากหลาน ทำงานโรงงาน
รักษาหายแล้ว กักตวต่อที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 102

2021-08-19

ลำดับที่ 183

เพศ หญิง   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0800167406

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-14
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม วัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-18

ลำดับที่ 182

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านมาบนาดี
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0655903779

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-17
ติดเชื้อจากบิดาที่ทำงานโรงงาน
ปัจจุบันรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนาม ที่ อ.พนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-18

ลำดับที่ 181

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-17
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ที่รพ.พนมสารคามปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่บ้าน(กลุ่มสีเขียว)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-18

ลำดับที่ 180

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
-
อ. พนมสารคาม 
โทร.0955026251

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-01
2021-07-28
ฉะเชิงเทรา
รักษาตัวเองที่บ้านHI จนครบ14วัน และกักตัวอยู่ที่บ้านต่ออีก14วัน ตามมาตรการ อาการตอนนี้ปกติดี
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 137

2021-08-18

ลำดับที่ 180

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0965197252

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-06
2021-08-04
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบิดาที่ทำงานโรงงาน
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน ที่บ้านเลขที่ 176/4 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 162

2021-08-17

ลำดับที่ 179

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 126

2021-08-17

ลำดับที่ 178

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0840004173

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 125

2021-08-17

ลำดับที่ 177

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0811609055

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 124

2021-08-17

ลำดับที่ 176

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0811609055

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 123

2021-08-17

ลำดับที่ 175

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583

รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 122

2021-08-17

ลำดับที่ 174

เพศ ชาย   อายุ 15 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0889735462

รายงานครั้งที่ 4
2021-08-16
ฉะเชิงเทรา
ได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามหนองยี่โถน อำเภอพนมสารคาม
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-17

ลำดับที่ 173

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-16
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-17

ลำดับที่ 172

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0817759782

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-16
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย ตำบลหนองแหน ที่วัดบึงกระจับ อำเภอพนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-16

ลำดับที่ 171

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0984176921

รายงานครั้งที่ 3
2021-08-12
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ที่อำเภอพนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-16

ลำดับที่ 170

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0925313873

รายงานครั้งที่ 1
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอำเภอพนมสารคาม
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-16

ลำดับที่ 169

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0837849536

รายงานครั้งที่ 1
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่อำเภอพนมสารคาม
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-16

ลำดับที่ 168

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0816838007

รายงานครั้งที่ 2
ออกจากโรงพยาบาลแล้วเมื่อวัน14 สิงหาคม 2564 และกลับมากักตัวที่บ้าน 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 138

2021-08-16

ลำดับที่ 167

เพศ หญิง   อายุ 47 ปี
ครู
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0819497562

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-15
2021-08-13
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบุตรชายที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รักษาตัวที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-15

ลำดับที่ 166

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0925692038

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-12
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-14

ลำดับที่ 165

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
-
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0931146822

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-14
2021-08-14
-
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-08-13

ลำดับที่ 164

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวไทร
อ. บางคล้า 
โทร.0835395098

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-13
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-13

ลำดับที่ 163

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวไทร
อ. บางคล้า 
โทร.0835395098

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-12
ฉะเชิงเทรา
รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-13

ลำดับที่ 162

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0965197252

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-06
ติดเช
2021-08-04
ฉะเชิงเทรา
รักษาตัวที่บ้าน เลขที่ 176/4 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-13

ลำดับที่ 161

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดคูมอญ
อ. บางคล้า 
โทร.0805577707

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-09
2021-08-09
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลสนาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-13

ลำดับที่ 160

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดคูมอญ
อ. บางคล้า 
โทร.0805577707

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-09
-
2021-08-09
ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลสนาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 159

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0990514139

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
เป็นบุตรของผู้ติดเชื้อ (มารดาติดเชื้อ)
กักตัวที่บ้าน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 158

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
เป็นญาติ และคลุกคลีกับบุคคลลำดับที่ 156-157
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 157

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
เป็นน้องของลำดับที่ 156 ติดเชื้อจากบิดาซึ่งทำงานในโรงงาน
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 156

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบิดาซึ่งทำงานอยู่ในโรงงาน
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 155

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-10

ลำดับที่ 154

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-10

ลำดับที่ 153

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0818625245

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ติดเชื้อจากบิดามารดา
เข้ารับการรักษาที่ ณ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีฯคลองเขื่อนหมู่ที่ 5
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 152

   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
มารดารับเชื้อมาจากโรงงานมาติดบิดา พี่สาว พี่เขยและด.ช.นำโชค เสรี โดยเข้ารับการรักษาที่รพ.แปลงยาว ปัจจุบันรักษาหายแล้วและกลับมากักตัวอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 151

เพศ หญิง   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0994034546

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-10
รายงานผลทันทีที่พบเชื้อ นักเรียนติดเชื้อจากมารดา ขณะนี้สังเกตุอาการ เฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 149

2021-08-10

ลำดับที่ 150

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน

อ. แปลงยาว 
โทร.0994034546

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
รายงานผลทันทีที่พบเชื้อ นักเรียนติดเชื้อจากมารดา ขณะนี้สังเกตุอาการ เฝ้าระวังอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 149

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0972150208

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-04
0
2021-07-28
ฉะเชิงเทรา
ครอบครัวเดียวกัน
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 148

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดต้นตาล
อ. พนมสารคาม 
โทร.0617759530

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
มีอาหารไข้ ตรวจพบเชื้อวันที่ 27 กรกฎาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคาม หายดีแล้ว วันที่ 7 สิงหาคม ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมากักตัวที่บ้านต่อ 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 147

เพศ ชาย  
นักเรียน
รร.วัดต้นตาล
อ. พนมสารคาม 
โทร.0617759530

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
มีอาการไข้ก่อนตรวจพบเชื้อ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-09

ลำดับที่ 146

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0638284265

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-27
รักษาตัวที่ศูนย์พักคอยวัดสระแกงามเป็นเวลา 14 วัน ปัจจุบันรักษาหายแล้วและกลับมากักตัวที่บ้านเป็นจำนวน 14 วัน เพื่อสังเกตดูอาการ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 140

2021-08-09

ลำดับที่ 145

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
สุวรรณคีรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.660335599

รายงานครั้งที่ 3
2021-08-06
Community Isolation สถานปฏิบัติธรรมวัดมะลิ ตำบลหนองยาว (รับเชื้อจากมารดา ผู้เสี่ยงสูง บิดา พี่ชาย)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-09

ลำดับที่ 144

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-27
เข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยค่ายพระยาสุรสีห์(ตชด.แปลงยาว)เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2564 ปัจจุบันรักษาหายแล้วและกลับมากักตัวที่บ้านเป็นจำนวน 14 วันเพื่อสังเกตดูอาการ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 93

2021-08-07

ลำดับที่ 143

เพศ หญิง   อายุ 32 ปี
ครู
โรงเรียนวัดแปลงยาว
อ. แปลงยาว 
โทร.0984576857

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-05
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-07

ลำดับที่ 142

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.วัดนาน้อย
อ. พนมสารคาม 
โทร.0895430313

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-06
ฉะเชิงเทรา
มารดา ยาย
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-06

ลำดับที่ 141

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0955583242

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามอำเภอพนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-06

ลำดับที่ 140

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0638244265

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยวัดสะแกงาม กำหนด 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 139

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
อ. แปลงยาว 
โทร.0614769826

รายงานครั้งที่ 4
2021-08-05
ยาย
โดยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 และในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางโรงพยาบาลแปลงยาว แจ้งผลตรวจว่าเด็กชายทัศนัย งามสง่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามวัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 89

2021-08-05

ลำดับที่ 138

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0816838007

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-26
กำลังรักษาตัวอยู่ที่ รพ.สนามวัดหินดาษ อำเภอราชสาส์นกับน้า
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 137

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
-
อ. พนมสารคาม 
โทร.0955026251

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-01
รักษาตัวที่บ้าน HL
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 136

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
สุวรรณคีรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0626508757

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-02
2 คน มารดา ตา
Home Isolation
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 136

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2564-08-01
รักษาตัวอยู่ที่บ้านและกักตัวระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 135

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
สุวรรณคีรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0646289069

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-03
จากบิ
มารดา
Home Isolation
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-04

ลำดับที่ 134

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบึงกระจับ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0992030185

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-02
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-04

ลำดับที่ 133

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนสียัดพัฒนา
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0881768650

รายงานครั้งที่ 3
2021-08-03
กำลังรักษาตัวที่ รพ.สนาม บ้านไร่มั่นภักดี อำเภอท่าตะเกียบ กักตัวที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564ถึงวันที่2ส.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 132

2021-08-04

ลำดับที่ 132

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนสียัดพัฒนา
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0928408136

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-03
กำลังรักษาตัวที่ รพ.สนาม บ้านไร่มั่นภักดี อำเภอท่าตะเกียบ กักตัวที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564ถึงวันที่2ส.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 131

2021-08-04

ลำดับที่ 131

เพศ ชาย  
นักเรียน
โรงเรียนสียัดพัฒนา
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0925138849

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
กำลังรักษาตัวที่ รพ.สนาม บ้านไร่มั่นภักดี อำเภอท่าตะเกียบ กักตัวที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564ถึงวันที่2ส.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-04

ลำดับที่ 131

เพศ ชาย  
นักเรียน
โรงเรียนสียัดพัฒนา
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0925138849

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
กำลังรักษาตัวที่ รพ.สนาม บ้านไร่มั่นภักดี อำเภอท่าตะเกียบ กักตัวที่บ้านตั้งแต่วันที่ 28 ก.ค. 2564ถึงวันที่2ส.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-04

ลำดับที่ 130

เพศ หญิง   อายุ 43 ปี
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0895359557

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
1
2021-07-26
ฉะเชิงเทรา
กำลังรักษาและกักตัวอยู่ที่บ้าน เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 129

2021-08-04

ลำดับที่ 129

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-18
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร หายแล้ว และกักตัวที่บ้านต่อตั้งแต่วันที่ 1 -14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 66

2021-08-04

ลำดับที่ 128

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-18
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร หายแล้วและกักตัวที่บ้านวันที่ 1- 14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 65

2021-08-04

ลำดับที่ 127

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-16
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ราชภัฏหัวไทรหายแล้วและกักตัวที่บ้านตัั้งแต่วันที่ 1 -14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 62

2021-08-03

ลำดับที่ 126

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0951083879

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับญาติ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 125

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 124

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0861408289

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 123

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัว อยู่ที่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับญาติ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 122

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัว อยู่ที่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 121

เพศ หญิง   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองสอง
อ. แปลงยาว 
โทร.0822598924

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-28
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม ค่าย ต.ช.ด. (ค่ายพระยาสุรสีห์) อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 120

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 2
เข้ารับการรักษาที่รพ.พนมสารคามและตรวจไม่พบเชื้อแล้วปัจจุบันให้กักตัวอีก 14 ที่บ้านและสังเกตเฝ้าดูอาการ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 69

2021-08-02

ลำดับที่ 119

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
อ. แปลงยาว 
โทร.0922430670

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-01
รักษาตัวแบบ Home Isolation ที่บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-02

ลำดับที่ 118

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
อ. แปลงยาว 
โทร.062781858

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-31
รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-02

ลำดับที่ 117

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
อ. แปลงยาว 
โทร.0811778466

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-31
รักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-02

ลำดับที่ 116

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดสระสองตอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0841454692

รายงานครั้งที่ 2
2021-08-01
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-02

ลำดับที่ 115

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0897509012

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-27
ฉะเชิงเทรา
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 114

2021-08-02

ลำดับที่ 114

เพศ ชาย   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0897509012

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
ฉะเชิงเทรา
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-02

ลำดับที่ 114

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0860283722

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
-
ฉะเชิงเทรา
รักษาตัวอยู่ที่บ้านเลชที่ 78/4 หมู่ 5 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โดยใช้สมุนไพร และมีเจ้าหน้าที่ของอนามัยมาติดตามอาการ และให้คำแนะนำ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-01

ลำดับที่ 113

เพศ หญิง   อายุ 30 ปี
ครู
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0868946087

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-25
ฉะเชิงเทรา
สังเกตอาการและเฝ้าระวังและปฏิบัติตามของกรมอนามันและโรงบาล
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-01

ลำดับที่ 112

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดดงยาง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0618130409

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-01
แยกกักตัวและประสานกับ รพ.สต.หนองแหน ในการรักษา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-01

ลำดับที่ 111

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดดงยาง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0935895184

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
รักษาตัวอยู่ที่บ้านหมู่ 6 ตำบลหนองแหน โดยมี รพ.สต.หนองแหน ที่นำยาและอาหารในการรักษา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-01

ลำดับที่ 110

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระดาน
อ. บางคล้า 
โทร.0983643873

รายงานครั้งที่ 1
2021-08-01
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-31

ลำดับที่ 109

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
อ. แปลงยาว 
โทร.0615317062

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-13
68
2021-07-13
ฉะเชิงเทรา
มารดา
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 14 วัน กลับบ้านเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กักตัวที่บ้าน 18 วัน แยกห้องนอนกับทุกคนในบ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 68

2021-07-31

ลำดับที่ 108

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0850945766

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-30
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-31

ลำดับที่ 107

เพศ หญิง   อายุ 29 ปี
ครู
โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0845437039

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-25
ชลบุรี
กลับมาพักที่บ้านตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 11 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-31

ลำดับที่ 106

เพศ หญิง   อายุ 34 ปี
ครู
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
อ. แปลงยาว 
โทร.0805634434

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-30
กลับมาพักที่บ้านตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 11 ส.ค.64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-30

ลำดับที่ 105

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0867818829

รายงานครั้งที่ 1
29/7/
2021-08-04
ฉะเชิงเทรา
ใช้ชิดผู้โควิด
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-30

ลำดับที่ 104

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงาน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0867818829

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-30
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-30

ลำดับที่ 103

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0826755772

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอพนมสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-30

ลำดับที่ 102

เพศ หญิง   อายุ 29 ปี
ครู
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0848449175

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-30

ลำดับที่ 102

เพศ หญิง   อายุ 28 ปี
ครู
โรงเรียนวัดหนองเสือ
อ. พนมสารคาม 
โทร.0631870430

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-01
ชลบุรี

2021-07-30

ลำดับที่ 101

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0989821129

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอพนมสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-30

ลำดับที่ 99

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
ร.ร.วัดดอนท่านา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0898147472

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-15
ฉะเชิงเทรา
กลับมาพักที่บ้านตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 10 ส.ค.64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 44

2021-07-30

ลำดับที่ 100

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0989821129

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอพนมสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-30

ลำดับที่ 99

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0989821129

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม อำเภอพนมสารคาม ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 98

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
อ. แปลงยาว 
โทร.0831202661

รายงานครั้งที่ 1
นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา ซึ่งมารดาเป็นแม่ค้าขายของในตลาดนัด จึงทำให้มารดาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและอาจจะติดเชื้อได้
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 97

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
อ. แปลงยาว 
โทร.0990611033

รายงานครั้งที่ 1
บิดาทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จึงทำให้ในครอบครัวทั้งบิดา มารดาและนักเรียน อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 96

เพศ หญิง   อายุ 29 ปี
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0830517493

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 95

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตหายแล้วและกักตัวเพิ่ม14วันที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 94

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
2021-07-16
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามชัยเขตหายแล้วและกลับมากักตัวเพิ่มอีก14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-28

ลำดับที่ 93

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
ร.ร.วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
ติดเชื้อจากป้า/ยาย/มารดาเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พักคอยค่ายพระยาสุรสีห์ (ค่ายตชด.แปลงยาว)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-28

ลำดับที่ 92

เพศ หญิง   อายุ 36 ปี
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สันอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0897485126

รายงานครั้งที่ 2
71
2021-07-13
ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจรอบแรกปกติ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-27

ลำดับที่ 91

เพศ หญิง   อายุ 31 ปี
ครู
รร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0934659045

รายงานครั้งที่ 2
71
2021-07-13
ฉะเชิงเทรา
ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจรอบแรก ปกติ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 71

2021-07-27

ลำดับที่ 90

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
อ. ราชสาส์น 
โทร.0640468980

รายงานครั้งที่ 1
2564-07-27
เข้ารับการตรวจวันที่ 26 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 27 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัว ระหว่างนี้รอการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-26

ลำดับที่ 89

   อายุ 4 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881

รายงานครั้งที่ 3
2021-07-21
บิดา มารดาและน้อง
โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 และทราบผลการตรวจช่วงสายวันที่ 21 ก.ค.2564 โดยผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลว่าติดจากโรงงานที่ทำงานพ่อในนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาการเป็นไข้และมารดาได้ไปทำการตรวจหาเชื้อก่อน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 และรู้ผลวันที่ 20ก.ค. 64 นักเรียนและบิดาจึงได้ไปทำการตรวจเชื้อพร้อมกัน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 และรู้ผลตรวจวันที่ 21 ก.ค. 64 และเข้าพักรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 87

2021-07-26

ลำดับที่ 88

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881

รายงานครั้งที่ 3
2021-07-21
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-26

ลำดับที่ 87

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-26
บิดา มารดาและน้อง
โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 และทราบผลการตรวจช่วงสายวันที่ 21 ก.ค.2564 โดยผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลว่าติดจากโรงงานที่ทำงานพ่อในนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาการเป็นไข้และมารดาได้ไปทำการตรวจหาเชื้อก่อน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 และรู้ผลวันที่ 20ก.ค. 64 นักเรียนและบิดาจึงได้ไปทำการตรวจเชื้อพร้อมกัน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 และรู้ผลตรวจวันที่ 21 ก.ค. 64 และเข้าพักรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-26

ลำดับที่ 86

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0959480814

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-24
บิดา มารดาและน้อง
โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 และทราบผลการตรวจช่วงสายวันที่ 24 ก.ค.2564 เข้าพักรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลสนามวัดเนินไร่ อ.แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 85

  
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0929295549

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-10
- เข้ารับการตรวจเชื้อ วันที่ 09/07/64 - ผลตรวจออก วันที่ 10/07/64 ผลปรากฎว่าติดเชื้อ - เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 10/07/64 - ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน วันที่ 22/07/64 - ขณะนี้กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 35

2021-07-23

ลำดับที่ 84

  
นักเรียน
รร. วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
ฉะเชิงเทรา
ติดจากมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 19 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 20 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 83

  
นักเรียน
วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
-
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 16 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 17 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 82

  
นักเรียน
วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
82
2021-07-20
มารดาตรวจพบเชื้อวันที่17 ก. ค. 64 นักเรียนอยู่บ้านเดียวกันและสัมผัสกับมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 16 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 17 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 81

  
ครู
รร. วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0836292505

รายงานครั้งที่ 1
75
2021-07-22
ฉะเชิงเทรา
ทานอาหารร่วมกัน
เป็นผู้เสี่ยงสูง ตรวจเมื่อวันที่22 ก.ค. ผลเป็นลบ กักตัว 14 วันและรอตรวจรอบที่ 2
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 80

  
ครู
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0830127283

รายงานครั้งที่ 1
75
2021-07-17
ฉะเชิงเทรา
ทานอาหารร่วมกัน
เป็นผู้เสี่ยงสูง ตรวจเมื่อวันที่22 ก.ค. ผลเป็นลบ กักตัว 14 วันและรอตรวจรอบที่ 2
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 79

  
ครู
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0830127283

รายงานครั้งที่ 1
74
2021-07-17
ฉะเชิงเทรา
ทานอาหารร่วมกัน
เป็นผู้เสี่ยงสูง กักตัว 14 วันและรอตรวจเชื้อรอบที่ 2
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 78

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0868190128

รายงานครั้งที่ 2
ได้กักตัวที่บ้านครบ 14 วันและได้ตรวจหาเชื้อตามวันนัดผลออกมาเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 57

2021-07-23

ลำดับที่ 77

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0906367752

รายงานครั้งที่ 2
ได้ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลออกมาเป็นลบและอยู่ในช่วงระยะเวลากักตัว 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 58

2021-07-22

ลำดับที่ 76

  
ครู
รร.วัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0876068346

รายงานครั้งที่ 2
กักตัวที่บ้านครบ14วัน ตรวจหาเชื้อตามวันนัดทั้ง2ครั้ง ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 60

2021-07-22

ลำดับที่ 75

  
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0875345001

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-22
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดา
ตรวจวันที่21 ก.ค. 64 พบเชื้อ 22 ก.ค. 64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 74

2021-07-21

ลำดับที่ 74

  
นักเรียน
โรงเรียวัดหัวไทร (คงรัตน์ประชานุกูล)
อ. บางคล้า 
โทร.0870951653

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-21
ติดเชื้อจากมารดา
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-20

ลำดับที่ 73

  
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สันอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0897485126

รายงานครั้งที่ 1
71
2021-07-20
ฉะเชิงเทรา
นั่งรถคันเดียวกันสวมแมสตลอดเวลา กินข้าวโต๊ะเดียวกัน
ตรวจวันที่ 21 ก.ค 64
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-20

ลำดับที่ 72

  
ครู
รร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0934659045

รายงานครั้งที่ 1
71
2021-07-20
ฉะเชิงเทรา
สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
รอตรวจอย่างละเอียดในวันที่ 21 ก.ค. 64
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-20

ลำดับที่ 71

  
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0905735388

รายงานครั้งที่ 2
2564-07-20
กักตัวอยู่บ้านรอเตียงว่าง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 63

2021-07-20

ลำดับที่ 70

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625124657

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-18
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-20

ลำดับที่ 69

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)
อ. แปลงยาว 
โทร.0899362511

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-19
-
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน (กลุ่มสีเขียว) ภายใต้การดูแลจากรพ.พนมสารคาม
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 68

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
อ. แปลงยาว 
โทร.0615317062

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-13
บิดา และมารดา
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแปลงยาว วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 67

  
นักเรียน
โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
อ. แปลงยาว 
โทร.0627758656

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-17
0
รักษาตัวที่โรงพยาบาลแปลงยาว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 66

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-18
ติดเชื้อจากญาติที่สามร่ม และเป็นพี่ชายชอง ด.ช.ธนชาติ และ ด.ช. ธนบดี
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏ หัวไทร ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 65

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-18
รับเชื้อจากญาติที่อยู่สามร่ม และเป็นฝาแฝดกับ ด.ช. ธนบดี อินทโชต
เข้ารักษาที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-18

ลำดับที่ 64

  
บุคลากรทางการศึกษา
สพป ฉะเชิงเทรา เขต 2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0894324293

รายงานครั้งที่ 1
พักอย
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-17

ลำดับที่ 63

  
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0905735388

รายงานครั้งที่ 1
สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
รอการตรวจอย่างละเอียด วันจันทร์ ที่ 19 กรกฏาคม 2564
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-17

ลำดับที่ 62

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
ติดเชื้ิอจากบ้านญาติที่สามร่ม
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฎหัวไทร วันที่ 17ก.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-17

ลำดับที่ 61

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0969318679

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-17
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัย
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 60

  
ครู
รร.วัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0876068346

รายงานครั้งที่ 1
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
กักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างวันที่7-21ก.ค.64 ตรวจหาเชื้อครั้งที่1 วันที่12ก.ค.64 ผลเป็นลบ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 59

  
ผอ.โรงเรียน
สุวรรณคีรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0619477579

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-15
-
-
จากกระบวนการสุ่มตรวจของหน่วยฟอกไตของโรงพยาบาล
รักษาหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 58

  
นักเรียน
บ้าน
อ. บางคล้า 
โทร.0906367752

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อเกี่ยวพันธ์เป็นมารดาและเด็กชายภัทรพล ศรีสวัสดิ์อยู่ในระหว่างกักตัวและรอดูอาการ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-16

ลำดับที่ 57

  
นักเรียน
บ้าน
อ. บางคล้า 
โทร.0868190128

รายงานครั้งที่ 1
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเกี่ยวพันธ์เป็นบิดา เด็กหญิงสรัญยา สุขศรีสวัสดิ์ ได้ตรวจหาเชื้อครบ 3 ครั้งแล้วผลเป็นลบและอยู่ระหว่างกักตัวอีก 14 วัน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-16

ลำดับที่ 56

  
นักเรียน
บ้าน
อ. แปลงยาว 
โทร.0993951470

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-13
-
2021-07-12
ฉะเชิงเทรา
น.ส.พิมพิมล เหล็งเจริญ(แม่ผู้ติดเชื้อ)
รพ.แปลงยาว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 55

  
บุคลากรทางการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0819968195

รายงานครั้งที่ 1
ใช้ชิดกับผู้ที่อยู่ใน timeline ผู้ติดเชื้อ
เป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ โดยผู้อยู่ใน timeline กรมควบคุมโรคติดต่อให้กักตัวต้ังแต่วันที่ 7-20 กรกฎาคม 2564ให้สังเกตุอาการ โดยในเบื้องต้นได้ตรวจเชื้อ ผลปกติ แต่ให้กักตัวสังเกตุอาการ ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 55

  
ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0918707012

รายงานครั้งที่ 1
สัมผัสผู้ติดเชื้อ ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลเป็นลบ และอยู่ในช่วงระยะเวลากักตัว ระหว่างวันที่ 6 -19 กรกฎาคม 2564
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 54

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
อยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ยืนยันการติดเชื้อ
รอการตรวจเชื้ิอ กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว สังเกตอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล


ลำดับที่ 53

  
บุคลากรทางการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0635287879

รายงานครั้งที่ 1
อยู่ใ
2534-12-07
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-16

ลำดับที่ 52

  
บุคลากรทางการศึกษา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
อ. พนมสารคาม 
โทร.0649642606

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-4
ฉะเชิงเทรา
ซื้อข้าวกล่องร้านเดียวกันที่อยู่ใน time line
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-15

ลำดับที่ 51

  
นักเรียน
วัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
6293
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 6293 เกี่ยวพันธ์โดยเป็นมารดาของเด็กชายรณกร ติครบุรี ได้ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลเป็นลบ และอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 46

2021-07-15

ลำดับที่ 50

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
อ. บางคล้า 
โทร.0868697038

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
2021-07-15
ฉะเชิงเทรา
มารดาหมอให้กินยากักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน เพราะโรงพยาบาลสนามไม่มีเตียง เด็กชายสิทธิการ นิ่มขำ และเด็กชายพงศธร นิ่มขำ โรงพยาบาลแปลงยาวส่งรถมารับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแปลงยาวเรียบร้อยแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 49

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
อ. บางคล้า 
โทร.0868697038

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
2021-07-15
ฉะเชิงเทรา
มารดาหมอให้กินยากักตัวอยู่กับบ้าน 14 วัน เพราะโรงพยาบาลสนามไม่มีเตียง เด็กชายสิทธิการ นิ่มขำ และเด็กชายพงศธร นิ่มขำ โรงพยาบาลแปลงยาวส่งรถมารับไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแปลงยาวเรียบร้อยแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 48

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0625013683

รายงานครั้งที่ 1
อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 47

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0969598172

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-14
6563
2021-07-12
ฉะเชิงเทรา
เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ป่วย
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ รพ.ท่าตะเกียบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 46

  
นักเรียน
วัดเสม็ดเหนือ(ลิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
6293
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อรายที่6293 เกี่ยวพันธ์เป็นมารดาของเด็กชายรณกร ติครบุรี
อยู่ระหว่างรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฎหัวไทร
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 45

  
นักเรียน
รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๑
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0963103451

รายงานครั้งที่ 2
2021-06-29
ครอบครัว และครูประจำชั้น
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวหลังการรักษา 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 44

  
นักเรียน
รร.วัดดอนท่านา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0898147472

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-15

ลำดับที่ 43

  
ครู
รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๑
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0898253442

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-14
2021-07-15
ฉะเชิงเทรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน
เข้ารับการรักษาที่ รพ. สนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 42

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.038838385

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-24
4526
2021-07-22
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากน้าเขย อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 41

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0903807261

รายงานครั้งที่ 3
2021-07-01
4906
2021-06-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 4906 เกี่ยวพันธ์เป็นยายของด.ช.วีรภัทร กรมถิน
รักษาหายแล้ว กลับมากักตัวที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 34

2021-07-15

ลำดับที่ 40

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0826498542

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
2021-07-14
ปราจีนบุรี
ติดเชื้อจากผู้ปกครอง อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน (ผู้ปกครองทำงานอยู่จังหวัดปราจีนบุรี)
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 39

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
-
ฉะเชิงเทรา
บุตรของผู้ยืนยันการติดเชื้อ เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว สังเกตอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 38

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0990058906

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-06
นนทบุรี
เป็นหลานของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ ซึ่งเป็นป้าที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-14

ลำดับที่ 37

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดคูมอญ
อ. บางคล้า 
โทร.0961049548

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-24
-
-
ฉะเชิงเทรา
ญาติ
วันเสาร์ที่10กรกฎาคม2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-11

ลำดับที่ 36

  
นักเรียน
บ้าน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
ติดจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 26 มิถุนายน 64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-10

ลำดับที่ 35

  
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0929295549

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-09

ลำดับที่ 34

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0903807261

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-01
4906
2021-06-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 4906 เกี่ยวพันธ์โดยเป็นยายของ ด.ช.วีรภัทร กรมถิน
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม ม.ราชภัฏฯ (ตึกบางปะกง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 30

2021-07-09

ลำดับที่ 33

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0988674492

รายงานครั้งที่ 2
4742
2021-06-26
ฉะเชิงเทรา
กักตัวที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 3 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 29

2021-07-09

ลำดับที่ 32

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
อ. แปลงยาว 
โทร.0953974950

รายงานครั้งที่ 2
2021-07-07
2021-07-06
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากผู้ปกครอง อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่ รพ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-09

ลำดับที่ 31

  
นักเรียน
ร.ร.บ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0923132412

รายงานครั้งที่ 1
5326
2021-07-03
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-01

ลำดับที่ 30

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0903807261

รายงานครั้งที่ 1
2021-07-01
4906
2021-06-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 4906 เกี่ยวพันธ์โดยเป็นยายของ ด.ช.วีรภัทร กรมถิน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-01

ลำดับที่ 29

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0988674492

รายงานครั้งที่ 1
4742
2021-06-26
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 4742 เกี่ยวพันธ์โดยเป็นย่าของ ด.ญ.กมลพรรณ มาลัย จึงทำให้เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-06-28

ลำดับที่ 28

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านคคลองสอง
อ. แปลงยาว 
โทร.0982308626

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-20
ฉะเชิงเทรา
บิดา มารดา ทำงานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ และอยู่ระหว่างกักตัว14 วัน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-06-25

ลำดับที่ 27

  
ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0848630779

รายงานครั้งที่ 1
ภรรยาทำงานที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ กักตัว14วัน ตรวจหาเชื้อครั้งที่1 ผลเป็นลบ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-06-09

ลำดับที่ 26

  
ครู
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
อ. ราชสาส์น 
โทร.0627415656

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-08
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-06-07

ลำดับที่ 25

  
นักเรียน
โรงเรียน วัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0635659644

รายงานครั้งที่ 1
มารดา อยู่ในช่วงกักตัว30/5-12/6 ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน บ.ไทยแอโรว์สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมงาน ของผู้ป่วยtimelineที่1084ได้แยกการกักตัวโดยให้นักเรียนไปอยู่บ้านลุง ก่อนการกักตัวจะอยู่กันเพียง2คน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-31

ลำดับที่ 24

  
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-31

ลำดับที่ 23

  
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 22

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
680
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
ไปรถคัดเดียวกันโดยปิดกระจก เปิดแอร์(เป็นหลานของผู้ติดเชื้อรายที่ 680)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 21

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เป็นหลานของผู้ติดเชื้อ รายที่ 682)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 20

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เป็นลูกชายของผู้ติดเชื้อรายที่ 682)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 19

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0817447608

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
กักตัวอยู่ที่บ้านเนิน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เริ่ม วันที่ 23 พ.ค.64 - 4 มิ.ย.64
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-05-18

ลำดับที่ 18

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027

รายงานครั้งที่ 2
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
กักตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 และผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 14

2021-05-18

ลำดับที่ 17

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0910709684

รายงานครั้งที่ 2
354
ฉะเชิงเทรา
กักตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 13

2021-05-17

ลำดับที่ 16

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 2
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
กักตัวที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 12

2021-05-17

ลำดับที่ 15

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 2
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
กักตัวที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 11

2021-05-10

ลำดับที่ 14

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027

รายงานครั้งที่ 1
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-10

ลำดับที่ 13

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0910709684

รายงานครั้งที่ 1
354
2021-05-04
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-09

ลำดับที่ 12

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 1
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อรายที่ 440 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบแล้ว ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ และได้กักตัว 14 วันตามคำสั่งแพทย์
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-09

ลำดับที่ 11

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 1
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อรายที่ 440 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบแล้ว ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ และได้กักตัว 14 วันตามคำสั่งแพทย์
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-08

ลำดับที่ 10

  
ผอ.โรงเรียน
บ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046

รายงานครั้งที่ 2
กักตัวครบ 14 วัน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 8

2021-05-03

ลำดับที่ 9

  
บุคลากรทางการศึกษา
ธุรการ รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518

รายงานครั้งที่ 2
ออกจาก รพ. วันที่ 3 พ.ค. 64 คุณหมอสั่งให้กักตัวที่บ้านต่อ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พ.ค. 64 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (ทราบผลการตรวจพบเชื้อ 19/04/2564)
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 1

2021-04-29

ลำดับที่ 8

  
ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046

รายงานครั้งที่ 1
ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปร่วมงานด้วย หลังทราบข่าวได้ไปตรวจเชื้อรอบที่ 1 ที่โรงพยาบาลหนองกี่ ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลนัดตรวจรอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายนนี้
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ บ้านตนเอง ที่อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
- วันที่เริ่ม 2021-04-16
- วันที่สิ้นสุด 2021-04-29

2021-04-27

ลำดับที่ 7

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดสระสองตอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0926499093

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-26
89
2021-04-18
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยรายที่ 89 ของฉะเชิงเทราช่วงเวลาหนึ่ง ผลตรวจผู้ปกครองนักเรียนทั้งพ่อและแม่ 2 ครั้ง เป็นลบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม
- วันที่เริ่ม 2021-04-26

2021-04-26

ลำดับที่ 6

  
ครู
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0864153504

รายงานครั้งที่ 1
เพื่อนที่ทำงานน้องชายติดโควิด-19ตรวจพบเชื้อที่จังหวัดระยอง น้องชายกลับมาพักที่บ้านก่อนบริษัทแจ้งว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อและให้ไปตรวจหาเชื้อโดยเข้าไปตรวจที่รพ.แหลมฉบัง ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจเชื่้อว่าติดเชื้อหรือไม่
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ บ้านตนเอง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- วันที่เริ่ม 2021-04-26

2021-04-25

ลำดับที่ 5

  
นักเรียน
บ้าน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0659927327

รายงานครั้งที่ 1
อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ในข้อ 2
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-25

ลำดับที่ 4

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0816630211

รายงานครั้งที่ 1
นางสาวนันทวรรณ ปรึกษาชีพ (แม่) นายศรายุทธ คำสมบัติ (พ่อ)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-25

ลำดับที่ 3

  
นักเรียน
รร.วัดท่าเกวียน "สัยอุทิศ"
อ. พนมสารคาม 
โทร.0845666195

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-25
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-04-25

ลำดับที่ 2

  
ครู
รร.วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0816829648

รายงานครั้งที่ 1
ลูกเรียนพิเศษที่เมเจอร์คาร์เดทในห้องแอร์..ห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด..พ่อแม่ไปรับกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ป้องกันเนื่องจากครูแจ้งผลตรวจภายหลัง..จึงต้องกักตัว14วันรอผลตรวจ2ครั้ง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-24

ลำดับที่ 1

  
บุคลากรทางการศึกษา
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-19
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ