รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-13

ลำดับที่ 162

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0965197252
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-06
ติดเช
2021-08-04
ฉะเชิงเทรา
รักษาตัวที่บ้าน เลขที่ 176/4 หมู่ 1 ตำบลหัวไทร
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-18

ลำดับที่ 180

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0965197252
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-06
2021-08-04
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบิดาที่ทำงานโรงงาน
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน ที่บ้านเลขที่ 176/4 หมู่ 1 ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 162