รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-20

ลำดับที่ 191

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0886375674
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-20
2021-08-15
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดาที่อยู่บ้านเดียวกัน
รักษาตัวที่บ้านเลขที่ 71 หมู่ 4 ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 255

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0886375674
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-20
2021-08-15
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดาที่อยู่บ้านเดียวกัน
รักษาหายแล้ว กักตัวอยู่ที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 191