รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-02

ลำดับที่ 114

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0860283722
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-29
-
ฉะเชิงเทรา
รักษาตัวอยู่ที่บ้านเลชที่ 78/4 หมู่ 5 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โดยใช้สมุนไพร และมีเจ้าหน้าที่ของอนามัยมาติดตามอาการ และให้คำแนะนำ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล