รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-04-26

ลำดับที่ 6

นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล/ ครู
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0864153504
รายงานครั้งที่ 1
เพื่อนที่ทำงานน้องชายติดโควิด-19ตรวจพบเชื้อที่จังหวัดระยอง น้องชายกลับมาพักที่บ้านก่อนบริษัทแจ้งว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อและให้ไปตรวจหาเชื้อโดยเข้าไปตรวจที่รพ.แหลมฉบัง ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจเชื่้อว่าติดเชื้อหรือไม่
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1