รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-04-29

ลำดับที่ 8

นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล/ ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046
รายงานครั้งที่ 1
ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปร่วมงานด้วย หลังทราบข่าวได้ไปตรวจเชื้อรอบที่ 1 ที่โรงพยาบาลหนองกี่ ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลนัดตรวจรอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายนนี้
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-08

ลำดับที่ 10

นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล/ ผอ.โรงเรียน
บ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046
รายงานครั้งที่ 2
กักตัวครบ 14 วัน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 8


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1