รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 3 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-29

ลำดับที่ 94

เพศ ชาย   อายุ 13 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
2021-07-16
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสนามชัยเขตหายแล้วและกลับมากักตัวเพิ่มอีก14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-29

ลำดับที่ 95

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตหายแล้วและกักตัวเพิ่ม14วันที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 293

เพศ หญิง   อายุ 14 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0895444093
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-25
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ