รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-25

ลำดับที่ 210

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0616343043
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-25
ติดเชื้อจากพี่สาว เข้ารับการรักษาพร้อม พ่อ แม่ และพี่สาว ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-12

ลำดับที่ 282

เพศ หญิง  
นักเรียน
โรงเรียนท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
อ. บางคล้า 
โทร.0616343043
รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 แต่ยังต้องกักตัวที่บ้านพักต่ออีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 210