รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-04-24

ลำดับที่ 1

นายพัฒน์รพี เสนีรัตน์/
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518
รายงานครั้งที่ 1
2021-04-19
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-05-03

ลำดับที่ 9

นายพัฒน์รพี เสนีรัตน์/
ธุรการ รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518
รายงานครั้งที่ 2
ออกจาก รพ. วันที่ 3 พ.ค. 64 คุณหมอสั่งให้กักตัวที่บ้านต่อ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พ.ค. 64 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (ทราบผลการตรวจพบเชื้อ 19/04/2564)
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 1


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1