รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 3 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-26

ลำดับที่ 87

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-26
บิดา มารดาและน้อง
โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 และทราบผลการตรวจช่วงสายวันที่ 21 ก.ค.2564 โดยผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลว่าติดจากโรงงานที่ทำงานพ่อในนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาการเป็นไข้และมารดาได้ไปทำการตรวจหาเชื้อก่อน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 และรู้ผลวันที่ 20ก.ค. 64 นักเรียนและบิดาจึงได้ไปทำการตรวจเชื้อพร้อมกัน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 และรู้ผลตรวจวันที่ 21 ก.ค. 64 และเข้าพักรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-26

ลำดับที่ 88

เพศ หญิง   อายุ 4 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881
รายงานครั้งที่ 3
2021-07-21
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-26

ลำดับที่ 89

   อายุ 4 ปี
นักเรียน
-
อ. แปลงยาว 
โทร.0623863881
รายงานครั้งที่ 3
2021-07-21
บิดา มารดาและน้อง
โดยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 และทราบผลการตรวจช่วงสายวันที่ 21 ก.ค.2564 โดยผู้ปกครองได้ให้ข้อมูลว่าติดจากโรงงานที่ทำงานพ่อในนิคมอุสาหกรรมเกตเวย์ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาการเป็นไข้และมารดาได้ไปทำการตรวจหาเชื้อก่อน เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64 และรู้ผลวันที่ 20ก.ค. 64 นักเรียนและบิดาจึงได้ไปทำการตรวจเชื้อพร้อมกัน เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 64 และรู้ผลตรวจวันที่ 21 ก.ค. 64 และเข้าพักรับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 87