รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-10

ลำดับที่ 35

  
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0929295549
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-23

ลำดับที่ 85

  
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี
อ. พนมสารคาม 
โทร.0929295549
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-10
- เข้ารับการตรวจเชื้อ วันที่ 09/07/64 - ผลตรวจออก วันที่ 10/07/64 ผลปรากฎว่าติดเชื้อ - เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 10/07/64 - ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้าน วันที่ 22/07/64 - ขณะนี้กักตัวอยู่ที่บ้าน ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 35