รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-16

ลำดับที่ 167

เพศ หญิง   อายุ 47 ปี
ครู
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0819497562
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-15
2021-08-13
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบุตรชายที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รักษาตัวที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ 11 ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 254

เพศ หญิง   อายุ 47 ปี
ครู
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
อ. บางคล้า 
โทร.0819497562
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-15
2021-08-13
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบุตรชายที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
รักษาหายแล้ว กักตัวที่บ้านอีก 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 167