รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-19

ลำดับที่ 68

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
อ. แปลงยาว 
โทร.0615317062
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-13
บิดา และมารดา
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแปลงยาว วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-31

ลำดับที่ 109

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดไผ่แก้ว
อ. แปลงยาว 
โทร.0615317062
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-13
68
2021-07-13
ฉะเชิงเทรา
มารดา
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแปลงยาว เป็นเวลา 14 วัน กลับบ้านเมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กักตัวที่บ้าน 18 วัน แยกห้องนอนกับทุกคนในบ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 68