รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 7 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-05-31

ลำดับที่ 23

  
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-31

ลำดับที่ 24

  
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-11

ลำดับที่ 36

  
นักเรียน
บ้าน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
ติดจากสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน วันที่ 26 มิถุนายน 64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-08-10

ลำดับที่ 154

เพศ ชาย   อายุ 10 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-08-10

ลำดับที่ 155

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-05
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-02

ลำดับที่ 251

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
ฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-09-02

ลำดับที่ 252

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-31
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ