รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-20

ลำดับที่ 73

  
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สันอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0897485126
รายงานครั้งที่ 1
71
2021-07-20
ฉะเชิงเทรา
นั่งรถคันเดียวกันสวมแมสตลอดเวลา กินข้าวโต๊ะเดียวกัน
ตรวจวันที่ 21 ก.ค 64
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-28

ลำดับที่ 92

เพศ หญิง   อายุ 36 ปี
ครู
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สันอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0897485126
รายงานครั้งที่ 2
71
2021-07-13
ตรวจหาเชื้อ ผลตรวจรอบแรกปกติ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล