รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-16

ลำดับที่ 60

  
ครู
รร.วัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0876068346
รายงานครั้งที่ 1
ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ
กักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างวันที่7-21ก.ค.64 ตรวจหาเชื้อครั้งที่1 วันที่12ก.ค.64 ผลเป็นลบ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-22

ลำดับที่ 76

  
ครู
รร.วัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0876068346
รายงานครั้งที่ 2
กักตัวที่บ้านครบ14วัน ตรวจหาเชื้อตามวันนัดทั้ง2ครั้ง ผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 60