รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 5 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-03

ลำดับที่ 122

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัว อยู่ที่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 123

เพศ ชาย   อายุ 4 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัว อยู่ที่ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับญาติ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-03

ลำดับที่ 125

เพศ ชาย   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-03
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมี อำเภอคลองเขื่อน พร้อมกับครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-17

ลำดับที่ 175

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583
รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 122

2021-08-17

ลำดับที่ 179

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0875997583
รายงานครั้งที่ 2
รักษาหายแล้ว อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้านต่อหลังการรักษา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 30 ส.ค.64
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 126