รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 7 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-15

ลำดับที่ 46

  
นักเรียน
วัดเสม็ดเหนือ(ลิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
6293
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อรายที่6293 เกี่ยวพันธ์เป็นมารดาของเด็กชายรณกร ติครบุรี
อยู่ระหว่างรักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฎหัวไทร
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-15

ลำดับที่ 51

  
นักเรียน
วัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-10
6293
2021-07-10
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกันกับผู้ติดเชื้อรายที่ 6293 เกี่ยวพันธ์โดยเป็นมารดาของเด็กชายรณกร ติครบุรี ได้ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลเป็นลบ และอยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 46

2021-08-17

ลำดับที่ 173

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-16
รักษาตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 190

เพศ ชาย   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-16
เข้ารับการรักษาตัวอยู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-20

ลำดับที่ 191

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-19
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 206

เพศ หญิง   อายุ 7 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-24

ลำดับที่ 207

เพศ หญิง   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0920988426
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-21
เข้ารับการรักษาตัวที่บ้าน หมู่ 6 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล