รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-10

ลำดับที่ 147

เพศ ชาย  
นักเรียน
รร.วัดต้นตาล
อ. พนมสารคาม 
โทร.0617759530
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
มีอาการไข้ก่อนตรวจพบเชื้อ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-10

ลำดับที่ 148

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดต้นตาล
อ. พนมสารคาม 
โทร.0617759530
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-27
มีอาหารไข้ ตรวจพบเชื้อวันที่ 27 กรกฎาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพนมสารคาม หายดีแล้ว วันที่ 7 สิงหาคม ออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลับมากักตัวที่บ้านต่อ 14 วัน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล