รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-25

ลำดับที่ 209

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์
อ. แปลงยาว 
โทร.0928469513
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-23
เป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว พ่อและแม่ติดาจากที่ทำงาน และมาติดลูกชาย ย่าและปู่
ตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 23สค.64 ที่โรงพยาบาลแปลงยาว ได้ X-ray ปอดผลพบว่าเชื้อลงปอดจึงได้ส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอยเนินไร่ อำเภอแปลงยาว ได้รับยาต้านเชื้อไวรัสแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล