รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-04-25

ลำดับที่ 2

นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์/ ครู
รร.วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0816829648
รายงานครั้งที่ 1
ลูกเรียนพิเศษที่เมเจอร์คาร์เดทในห้องแอร์..ห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด..พ่อแม่ไปรับกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ป้องกันเนื่องจากครูแจ้งผลตรวจภายหลัง..จึงต้องกักตัว14วันรอผลตรวจ2ครั้ง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1