รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-16

ลำดับที่ 58

  
นักเรียน
บ้าน
อ. บางคล้า 
โทร.0906367752
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ป่วยติดเชื้อเกี่ยวพันธ์เป็นมารดาและเด็กชายภัทรพล ศรีสวัสดิ์อยู่ในระหว่างกักตัวและรอดูอาการ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-23

ลำดับที่ 77

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0906367752
รายงานครั้งที่ 2
ได้ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ผลออกมาเป็นลบและอยู่ในช่วงระยะเวลากักตัว 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 58