รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 3 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-23

ลำดับที่ 82

  
นักเรียน
วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
82
2021-07-20
มารดาตรวจพบเชื้อวันที่17 ก. ค. 64 นักเรียนอยู่บ้านเดียวกันและสัมผัสกับมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 16 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 17 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 83

  
นักเรียน
วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
-
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 16 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 17 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-23

ลำดับที่ 84

  
นักเรียน
รร. วัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0640479965
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-20
ฉะเชิงเทรา
ติดจากมารดา
เข้ารับการตรวจวันที่ 19 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 20 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล