รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-16

ลำดับที่ 57

  
นักเรียน
บ้าน
อ. บางคล้า 
โทร.0868190128
รายงานครั้งที่ 1
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเกี่ยวพันธ์เป็นบิดา เด็กหญิงสรัญยา สุขศรีสวัสดิ์ ได้ตรวจหาเชื้อครบ 3 ครั้งแล้วผลเป็นลบและอยู่ระหว่างกักตัวอีก 14 วัน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-07-23

ลำดับที่ 78

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้
อ. บางคล้า 
โทร.0868190128
รายงานครั้งที่ 2
ได้กักตัวที่บ้านครบ 14 วันและได้ตรวจหาเชื้อตามวันนัดผลออกมาเป็นลบ ไม่พบเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 57