ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปี พ.ศ. ที่รับรางวัล

เลือกปี > 2564 2565 2566 2567


สถิติรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2565
สถิติรางวัลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
3 2566
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
# ตำแหน่ง
จำนวนรางวัล
1 รองผู้บริหารการศึกษา
2 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
สถิติรางวัลโรงเรียน รายปี
# ปีที่รับรางวัล จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
3 2566
สถิติรางวัลบุคลากรของโรงเรียน รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
3 2566
4 2567
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรโรงเรียน
# ตำแหน่ง จำนวนรางวัล
1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2 รองผู้บริหารสถานศึกษา
3 ครู
4 พนักงานราชการ
5 ลูกจ้างประจำ
6 ลูกจ้างชั่วคราว
7 นักเรียน