ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : ยังไม่มีรางวัลในปีนี้

เลือกปี > 2565    2566    2567    2568


สถิติรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี
# ตำแหน่ง
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัลโรงเรียน ปี
# ปีที่รับรางวัล จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัลบุคลากรของโรงเรียน ปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรโรงเรียน ปี
# ตำแหน่ง จำนวนรางวัล
1