ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : 2564

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัล ปี 2564
ตารางแสดงข้อมูล    ( รายงานเป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ชนะเลิศ
ภาค
2021-08-31
2564
สพฐ.
2
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-04-02
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2