สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
โรงเรียน
รายการปัญหา/คำปรึกษา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
1
น.ส.กรวิภา ธิโกศรี
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
รหัส  24070262
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-02-02
14:05:22 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
2
นางสาวเจนจิรา แก้วยัง
วัดคูมอญ(ราษฎร์ศรัทธาธรรม)
รหัส  24020021
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-22
11:40:50 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
3
นางสาวจิตรสุภาพร มาตพันนา
บ้านอ่างเสือดำ
รหัส  24020152
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2021-01-20
16:52:08 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
4
นางสาวชมพูนุช พรมเดช
วัดแหลมไผ่ศรี
รหัส  24020056
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-20
14:47:10 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
5
ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
วัดศรีสุตาราม
รหัส  24020015
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
15:50:43 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
6
นายสมหวัง เบ็ญมาศ
บ้านห้วยหิน
รหัส  24020035
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
15:43:34 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
7
นายสมหวัง เบ็ญมาศ
บ้านห้วยหิน
รหัส  24020035
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
15:43:34 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
8
นายสายัน แสนสุข
บ้านกรอกสะแก
รหัส  24020133
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
15:21:55 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
9
นางสาวทนาพร ใจคำลือ
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
รหัส  24020038
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
13:11:28 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
10
นางสาวชิงดวง บำรุงศิริ
วัดเสม็ดใต้
รหัส  24020010
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
12:57:42 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
11
นางสาวชิงดวง บำรุงศิริ
วัดเสม็ดใต้
รหัส  24020010
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
12:24:23 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
12
นางสาวอนงค์ จันนุ่ม
วัดทางข้ามน้อย
รหัส  24020020
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
12:06:25 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
13
นางสาวเบญจภรณ์ นะรอยรัมย์
วัดบ้านกล้วย
รหัส  24020157
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
11:36:40 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
14
นางสาวเบญจภรณ์ นะรอยรัมย์
วัดบ้านกล้วย
รหัส  24020157
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
11:30:56 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
15
นายภูวภัทร อ่ำองอาจ
วัดเทพพนาราม
รหัส  24020150
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
10:48:27 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
16
นางสำราญ ไทยนิยม
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
รหัส  24020155
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
10:21:30 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
17
นางสำราญ ไทยนิยม
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
รหัส  24020155
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
10:21:30 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
18
นางปัทมา แกล้วกล้า
บ้านนาโพธิ์
รหัส  24020091
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
10:19:21 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
19
นางปัทมา แกล้วกล้า
บ้านนาโพธิ์
รหัส  24020091
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-18
10:11:15 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
20
นางสาวเบญจมาศ เพลิศฤทธิ์
วัดแหลมเขาจันทร์
รหัส  24020034
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-15
11:48:43 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
21
นายศุภชัย เฑียรกุล
วัดหัวสวน
รหัส  24020012
อุปกรณ์ชุด DLTV
2021-01-14
10:44:01 น.
อ่านต่อ
อ่านต่อ
22
นางสาวทองสุข เตียรักษา
วัดบึงกระจับ
รหัส  24020059
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-22
15:47:00 น.
อ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
23
นางสาวลัญฉกร ภูธา
วัดบางกระดาน
รหัส  24020005
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-22
14:37:28 น.
1 ของทรู มีปัญหาบ่อย ตอนนี้จะเปลี่ยนไปเช่าสัญญาณจาก3bb ได้เลยใช่ไหมคะ 2 ส่อ่านต่อ
1.หากโรงเรียนต้องการใช้เน็ตของ 3BB สามารถดำเนินการประสานกับบริษัทในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ดำอ่านต่อ
24
นางสาวณัฐสุภา ดุลประเสริฐ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัส  24020070
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
15:11:07 น.
- ถ้าเราไม่ใช้ true เค้าจะตัดสัญญาณไปเลยไหมคะ - โรงเรียนจะใช้ tot เหมือนเดิมอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกอ่านต่อ
25
นางสาวทองจันทร์ จงใจงาม
บ้านหนองกลางดง
รหัส  24020036
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
14:56:35 น.
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internetอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
26
นายสันติ รุ่งสอาด
บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
รหัส  24020142
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
10:51:28 น.
ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผลปรากฎว่า สัญญาณเดอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
27
ชญาภา แก้วสุวรรณ์
บ้านท่าคาน
รหัส  24020114
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
10:45:27 น.
สอบถามเรื่อง การจัดสรรการเข้าอินเตอร์เน็ต 3BBอ่านต่อ
1 ให้ตรวจสอบว่าสัญญาเดิมของโรงเรียนที่เคยใช้ กับสัญญาณของทรู(ที่คัตเตอร์ทำสัญญา) ของบริษัทใดมีคุณภาพการใอ่านต่อ
version 1.2
พัฒนาโปรแกรมโดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2