สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
โรงเรียน
รายการปัญหา/คำปรึกษา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
1
นางสาวรุ่งอรุณ ชื่นอารมณ์
โรงเรียนวัดสะแกงาม
รหัส  24020068
อุปกรณ์ชุด DLTV
2023-09-14
14:33:03 น.
จากการตรวจสอบอุปกรณ์ พบอุปกรณ์ชำรุดและทีวีชำรุดอีก 1 เครื่องอ่านต่อ
ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องใหม่ทดแทน และนำทีวีเครื่องเก่าที่ยังสามารถใช้งานได้ มอ่านต่อ
2
นายกฤศ จอมพระ
บ้านหนองเหียง
รหัส  24020037
ขอใช้อีเมล@ccs2.go.th
2023-08-19
20:38:43 น.
โรงเรียนมีความประสงค์ขอใช้อีเมลภายใต้ โดเมน @ccs2.go.th เพื่อใช้งานบริการของอ่านต่อ
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านต่อ
3
ว่าที่ร้อยตรีทวิชัย ละอองเอก
ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
รหัส  24020084
ขอคำปรึกษาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
2023-05-25
08:27:09 น.
โรงเรียนขาดระบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรัอ่านต่อ
ดำเนินการแนะนำการใช้งานและลงสื่อในระบบห้องเรียนออนไลน์ให้กับครูอ่านต่อ
4
นางสาวดวงพร สุขสำราญ
บ้านอ่างทอง
รหัส  24020078
อุปกรณ์ชุด DLTV
2023-05-18
15:16:11 น.
โรงเรียนมีความประสงค์ขอเบิกกล่องรับสัญญาณดาวเทียม DLTV เนื่องจาก กล่องเอ่านต่อ
ดำเนินการเบิกจ่ายให้โรงเรียนจำนวน 6 กล่องอ่านต่อ
5
นางสาวอัมพิกา สิริพรม
วัดอ่าวช้างไล่
รหัส  24020132
ขอคำปรึกษาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
2023-05-18
15:12:35 น.
โรงเรียนประสงค์ขอใช้พื้นที่ Google Workspace ภายใต้โดเมน @ccs2.go.th ให้กับครูอ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนอีเมลและจัดสรรพื้นที่เก้บข้อมูลบนระบบ Cloud เรียบร้อยแล้วอ่านต่อ
6
นางสาวอัมพิกา สิริพรม
วัดอ่าวช้างไล่
รหัส  24020132
ขอคำปรึกษาเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์
2023-05-18
09:22:12 น.
โรงเรียนมีความประสงค์ขอใช้พื้นที่ host ของสำนักงานเขต ติดตั้งระบบ SMSS อ่านต่อ
ดำเนินการจัดสรรพื้นที่บน host เพื่อติดตั้งระบบ SMSS และเชื่อมต่อกับระบบ AMSS เรียบร้อยแล้วอ่านต่อ
7
นางสาววรรณพร อภิธรรมวิวัฒน์
วัดนาน้อย
รหัส  24020027
อุปกรณ์ชุด DLTV
2023-05-01
15:02:18 น.
กล่องรับสัญญาณเดิมชำรุดอ่านต่อ
เบิกกล่องรับสัญญาณกล่องใหม่จำนวน 6 กล่องอ่านต่อ
8
ปราณี แสงมงคลพิพัฒน์
วัดศรีสุตาราม
รหัส  24020015
อุปกรณ์ชุด DLTV
2022-03-18
15:50:43 น.
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม ไม่สามารถรับสัญญาณได้ เนื่องจากเป้นกลุ่งรุ่นเอ่านต่อ
ดำเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณใหม่อ่านต่อ
9
นางสาวเบญจภรณ์ นะรอยรัมย์
วัดบ้านกล้วย
รหัส  24020157
อุปกรณ์ชุด DLTV
2022-03-18
11:36:40 น.
กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นกล่องรุ่นเก่า ไม่สามารถรับสัญญาณได้อ่านต่อ
ดำเนินการเปลี่ยนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมใหม่อ่านต่อ
10
นางสาวทองสุข เตียรักษา
วัดบึงกระจับ
รหัส  24020059
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-22
15:47:00 น.
อ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
11
นางสาวลัญฉกร ภูธา
วัดบางกระดาน
รหัส  24020005
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-22
14:37:28 น.
1 ของทรู มีปัญหาบ่อย ตอนนี้จะเปลี่ยนไปเช่าสัญญาณจาก3bb ได้เลยใช่ไหมคะ 2 ส่อ่านต่อ
1.หากโรงเรียนต้องการใช้เน็ตของ 3BB สามารถดำเนินการประสานกับบริษัทในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ดำอ่านต่อ
12
นางสาวณัฐสุภา ดุลประเสริฐ
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัส  24020070
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
15:11:07 น.
- ถ้าเราไม่ใช้ true เค้าจะตัดสัญญาณไปเลยไหมคะ - โรงเรียนจะใช้ tot เหมือนเดิมอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกอ่านต่อ
13
นางสาวทองจันทร์ จงใจงาม
บ้านหนองกลางดง
รหัส  24020036
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
14:56:35 น.
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internetอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
14
นายสันติ รุ่งสอาด
บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
รหัส  24020142
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
10:51:28 น.
ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผลปรากฎว่า สัญญาณเดอ่านต่อ
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกีอ่านต่อ
15
ชญาภา แก้วสุวรรณ์
บ้านท่าคาน
รหัส  24020114
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet
2020-10-21
10:45:27 น.
สอบถามเรื่อง การจัดสรรการเข้าอินเตอร์เน็ต 3BBอ่านต่อ
1 ให้ตรวจสอบว่าสัญญาเดิมของโรงเรียนที่เคยใช้ กับสัญญาณของทรู(ที่คัตเตอร์ทำสัญญา) ของบริษัทใดมีคุณภาพการใอ่านต่อ
version 1.2
พัฒนาโปรแกรมโดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2