สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-22  เวลา 15:47:00 น.
รหัสโรงเรียน:
24020059  
ชื่อโรงเรียน:
วัดบึงกระจับ ครูผู้แจ้ง นางสาวทองสุข เตียรักษา โทร. 0817759782
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet   1. การใช้เงินงบมาณเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ของเดือนตุลาคม ซึ่งเดือนตุลาคม รร.จ่ายค่าเช่าเน็ตไม่มีโซลูชั่น(ระบบระบุตัวตนตามพรบ.) เงินงบประมาณเดือนนี้ก็จะเหลือ รร.จะต้องทำอย่างไร และโรงเรียนเป็นผุู้จ่าย หรือ เขตพื้นที่เป็นผู้จ่ายให้ 2. รร.ประสงค์จัดทำโซลูชั่นระบบระบุตัวตน ได้ปรึกษากับบริษัท ทีโอที แล้ว บริษัทแจ้งว่าจะดำเนินการติดตั้งโซลูชั่นได้ในเดือน พฤศจิกายน นี้ แล้วรร.จะต้องดำเนินการอย่างไรคะ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา เนื่องจากสัญญาทำระหว่างทรูกับคัตเตอร์ ซึ่งคัตเตอร์จะเป็นฝ่ายดำเนินการบอกเลิกสัญญาเอง), 2. หากโรงเรียนต้องการใช้ TOT ให้โรงเรียนดำเนินการประสานกับบริษัท ในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ดำเนินการตามท้ายตามหนังสือที่แจ้ง ที่ศธ. 04033/3209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่แจ้งไปแล้วนั้น, 3. เรื่องการจ่ายเงิน กรณีค้างจ่ายปีงบประมาณ 2563 ให้ใช้เงินโรงเรียนจ่าย, 4. การจ่ายเงินของปีงบประมาณ 2564 ให้โรงเรียนสำรองจ่ายเงิน(โดยเงินตัวเอง) และนำใบเสร็จส่งเบิกที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 (ทุกบริษัท)
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:16:37 น.
ไม่มีรูปภาพ