สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-21  เวลา 10:45:27 น.
รหัสโรงเรียน:
24020114  
ชื่อโรงเรียน:
บ้านท่าคาน ครูผู้แจ้ง ชญาภา แก้วสุวรรณ์ โทร. 0948213449
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet   สอบถามเรื่อง การจัดสรรการเข้าอินเตอร์เน็ต 3BB
หมายเลขเครื่อง:
O
สาเหตุของปัญหา:
สอบถามเรื่อง การจัดสรรการเข้าอินเตอร์เน็ต 3BB
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
1 ให้ตรวจสอบว่าสัญญาเดิมของโรงเรียนที่เคยใช้ กับสัญญาณของทรู(ที่คัตเตอร์ทำสัญญา) ของบริษัทใดมีคุณภาพการใช้ในพื้นที่ของโรงเรียนสูงกว่ากัน 2. โรงเรียนสามารถเลือกการเช่าใช้จากบริษัทที่มีคุณภาพมากกว่าได้ 3. บริษัททรูที่ทำสัญญากับคัตเตอร์นั้น แจ้งว่าให้โรงเรียนใช้ได้จนถึงเดือนธันวาคม 2563 4. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา เนื่องจากสัญญาทำระหว่างทรูกับคัตเตอร์ ซึ่งคัตเตอร์จะเป็นฝ่ายดำเนินการบอกเลิกสัญญาเอง) 5. ให้โรงเรียนดำเนินการประสานกับบริษัทที่่ต้องการเช่าใช้ในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ดำเนินการตามท้ายตามหนังสือที่แจ้ง ที่ศธ 04033/3209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่แจ้งไปแล้วนั้น 6. เรื่องการจ่ายเงิน กรณีค้างจ่ายปีงบประมาณ 2563 ให้ใช้เงินโรงเรียนจ่าย 7. การจ่ายเงินของปีงบประมาณ 2564 ให้โรงเรียนสำรองจ่ายเงิน(โดยเงินตัวเอง) และนำใบเสร็จส่งเบิกที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 (ทุกบริษัท)
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12:01:07 น.
ไม่มีรูปภาพ