สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ

ชื่อนามสกุลผู้แจ้ง:
เบอร์โทร:
รหัส 8 หลักโรงเรียน:
ชื่อโรงเรียน:
รายการที่เกิดปัญหา ขอคำปรึกษา:
รายละเอียด:
หมายเลขเครื่อง:
สถานะ:
 
version 1.2
พัฒนาโปรแกรมโดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2