สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2020-10-21  เวลา 10:51:28 น.
รหัสโรงเรียน:
24020142  
ชื่อโรงเรียน:
บ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์) ครูผู้แจ้ง นายสันติ รุ่งสอาด โทร. 0897944997
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet   ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผลปรากฎว่า สัญญาณเดิม TOT มีความเสถียรกว่า True ถ้าโรงเรียนต้องการใช้ TOT อย่างเดียวทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ทางโรงเรียนได้ตรวจสอบสัญญาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผลปรากฎว่า สัญญาณเดิม TOT มีความเสถียรกว่า True ถ้าโรงเรียนต้องการใช้ TOT อย่างเดียวทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
1. หากไม่ประสงค์ใช้ของทรูต่อ ก็ไม่ต้องกังวลเนื่องจากทรูจะมาทำการเก็บอุปกรณ์และตัดสัญญาณเอง (อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรา เนื่องจากสัญญาทำระหว่างทรูกับคัตเตอร์ ซึ่งคัตเตอร์จะเป็นฝ่ายดำเนินการบอกเลิกสัญญาเอง) , 2. ให้โรงเรียนดำเนินการประสานกับบริษัทที่่ต้องการเช่าใช้ในระยะเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. ดำเนินการตามท้ายตามหนังสือที่แจ้ง ที่ศธ. 04033/3209 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่แจ้งไปแล้วนั้น, 3. เรื่องการจ่ายเงิน กรณีค้างจ่ายปีงบประมาณ 2563 ให้ใช้เงินโรงเรียนจ่าย 4. การจ่ายเงินของปีงบประมาณ 2564 ให้โรงเรียนสำรองจ่ายเงิน(โดยเงินตัวเอง) และนำใบเสร็จส่งเบิกที่ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 (ทุกบริษัท) , 5. หากโรงเรียนประสงค์จะเช่าใช้สัญญาณอินเตอร์เน็็ตเดิม ให้โรงเรียนติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทนั้นๆโดยทางผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ได้เลย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
  21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:59:56 น.
ไม่มีรูปภาพ