อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2


แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการอัพเดทข้อมูล
1. ให้โรงเรียน Download file ในช่อง "ไฟล์ต้นฉบับ" แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากปรับปรุงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ที่ปรับปรุง ลงในช่อง "ไฟล์ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564"
3. หากโรงเรียนใดขึ้นคำว่า "ส่งไฟล์" ในช่องไฟล์ต้นฉบับ ให้ ดาวห์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. หากมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถ ส่งไฟล์ใหม่ได้อีกครั้งที่ ปุ่ม "ส่งไฟล์ใหม่" ตัวอักษรสีเทา
5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0640642606 Line : คลิก

อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น   อ.บางคล้า    อ.คลองเขื่อน    อ.สนามชัยเขต    อ.แปลงยาว    อ.ท่าตะเกียบ   

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ข้อมูล 7 ก.ค. 64
ข้อมูล 16 ก.ค. 64
ข้อมูล 8 ส.ค. 64
1
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
แปลงยาว
2
ไทรทองอุปถัมภ์
แปลงยาว
3
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
แปลงยาว
4
วัดวังกะจะ
แปลงยาว
5
วัดวังเย็น
แปลงยาว
6
บ้านเขาสะท้อน
แปลงยาว
7
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
แปลงยาว
8
วัดหนองไม้แก่น
แปลงยาว
9
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
แปลงยาว
10
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
แปลงยาว
11
หนองปรือประชาสรรค์
แปลงยาว
12
บ้านคลองสอง
แปลงยาว
13
ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
แปลงยาว
14
บ้านเนินไร่
แปลงยาว
15
วัดแปลงยาว
แปลงยาว
16
บ้านหนองสทิต
แปลงยาว
17
วัดหัวสำโรง
แปลงยาว
18
วัดไผ่แก้ว
แปลงยาว
19
วัดอ่าวช้างไล่
แปลงยาว