อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2


แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการอัพเดทข้อมูล
1. ให้โรงเรียน Download file ในช่อง "ไฟล์ต้นฉบับ" แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากปรับปรุงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ที่ปรับปรุง ลงในช่อง "ไฟล์ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564"
3. หากโรงเรียนใดขึ้นคำว่า "ส่งไฟล์" ในช่องไฟล์ต้นฉบับ ให้ ดาวห์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. หากมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถ ส่งไฟล์ใหม่ได้อีกครั้งที่ ปุ่ม "ส่งไฟล์ใหม่" ตัวอักษรสีเทา
5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0640642606 Line : คลิก

อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น   อ.บางคล้า    อ.คลองเขื่อน    อ.สนามชัยเขต    อ.แปลงยาว    อ.ท่าตะเกียบ   

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ข้อมูล 7 ก.ค. 64
ข้อมูล 16 ก.ค. 64
ข้อมูล 8 ส.ค. 64
1
วัดปากน้ำโจ้โล้
บางคล้า
2
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
บางคล้า
3
วัดลาดบัวขาว
บางคล้า
4
วัดหัวไทร
บางคล้า
5
วัดคูมอญ
บางคล้า
6
วัดบางกระดาน
บางคล้า
7
วัดบางกระเจ็ด
บางคล้า
8
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
บางคล้า
9
วัดใหม่บางคล้า
บางคล้า
10
วัดสาวชะโงก
บางคล้า
11
วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)
บางคล้า
12
วัดเสม็ดใต้
บางคล้า
13
วัดหัวสวน
บางคล้า
14
บ้านปลายคลอง
บางคล้า
15
วัดศรีสุตาราม
บางคล้า
16
วัดเสม็ดเหนือ
บางคล้า