อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2


แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการอัพเดทข้อมูล
1. ให้โรงเรียน Download file ในช่อง "ไฟล์ต้นฉบับ" แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากปรับปรุงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ที่ปรับปรุง ลงในช่อง "ไฟล์ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564"
3. หากโรงเรียนใดขึ้นคำว่า "ส่งไฟล์" ในช่องไฟล์ต้นฉบับ ให้ ดาวห์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. หากมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถ ส่งไฟล์ใหม่ได้อีกครั้งที่ ปุ่ม "ส่งไฟล์ใหม่" ตัวอักษรสีเทา
5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0640642606 Line : คลิก

อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น   อ.บางคล้า    อ.คลองเขื่อน    อ.สนามชัยเขต    อ.แปลงยาว    อ.ท่าตะเกียบ   

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ข้อมูล 7 ก.ค. 64
ข้อมูล 16 ก.ค. 64
ข้อมูล 8 ส.ค. 64
1
บางพะเนียง
สนามชัยเขต
2
บ้านท่าม่วง
สนามชัยเขต
3
บ้านยางแดง
สนามชัยเขต
4
บ้านสระไม้แดง
สนามชัยเขต
5
บ้านห้วยน้ำใส
สนามชัยเขต
6
บ้านอ่างทอง
สนามชัยเขต
7
วัดดอนท่านา
สนามชัยเขต
8
บ้านหนองยาง
สนามชัยเขต
9
บ้านท่าเลียบ
สนามชัยเขต
10
บ้านทุ่งส่อหงษา
สนามชัยเขต
11
บ้านนา
สนามชัยเขต
12
บ้านนาโพธิ์
สนามชัยเขต
13
บ้านโป่งเจริญ
สนามชัยเขต
14
บ้านโปร่งเกตุ
สนามชัยเขต
15
บ้านหินแร่
สนามชัยเขต
16
วัดชำป่างาม
สนามชัยเขต
17
บ้านสุ่งเจริญ
สนามชัยเขต
18
บ้านกระบกเตี้ย
สนามชัยเขต
19
บ้านท่ากระดาน
สนามชัยเขต
20
บ้านคลองยายสร้อย
สนามชัยเขต
21
บ้านคลองอุดม
สนามชัยเขต
22
บ้านโคกตะเคียนงาม
สนามชัยเขต
23
บ้านท่าทองดำ
สนามชัยเขต
24
บ้านโป่งตาสา
สนามชัยเขต
25
บ้านมาบนาดี
สนามชัยเขต
26
บ้านวังคู
สนามชัยเขต
27
บ้านหนองใหญ่
สนามชัยเขต
28
บ้านอ่างตะแบก
สนามชัยเขต
29
ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
สนามชัยเขต
30
บ้าน ก.ม.7
สนามชัยเขต
31
บ้านท่าซุง
สนามชัยเขต
32
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
สนามชัยเขต
33
บ้านลาดกระทิง
สนามชัยเขต
34
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
สนามชัยเขต
35
สวนป่าอุปถัมภ์
สนามชัยเขต