อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2


แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการอัพเดทข้อมูล
1. ให้โรงเรียน Download file ในช่อง "ไฟล์ต้นฉบับ" แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากปรับปรุงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ที่ปรับปรุง ลงในช่อง "ไฟล์ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564"
3. หากโรงเรียนใดขึ้นคำว่า "ส่งไฟล์" ในช่องไฟล์ต้นฉบับ ให้ ดาวห์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. หากมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถ ส่งไฟล์ใหม่ได้อีกครั้งที่ ปุ่ม "ส่งไฟล์ใหม่" ตัวอักษรสีเทา
5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0640642606 Line : คลิก

อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น   อ.บางคล้า    อ.คลองเขื่อน    อ.สนามชัยเขต    อ.แปลงยาว    อ.ท่าตะเกียบ   

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ข้อมูล 7 ก.ค. 64
ข้อมูล 16 ก.ค. 64
ข้อมูล 8 ส.ค. 64
1
บ้านแหลมตะคร้อ
พนมสารคาม
2
วัดดอนขี้เหล็ก
พนมสารคาม
3
วัดชายเคืองวนาราม
พนมสารคาม
4
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
พนมสารคาม
5
วัดพงษาราม
พนมสารคาม
6
บ้านไร่ดอน
พนมสารคาม
7
วัดนาน้อย
พนมสารคาม
8
วัดโคกหัวข้าว
พนมสารคาม
9
วัดดอนทอง
พนมสารคาม
10
วัดท่าลาดเหนือ
พนมสารคาม
11
วัดหนองเค็ด
พนมสารคาม
12
บ้านหนองสองห้อง
พนมสารคาม
13
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
พนมสารคาม
14
วัดธารพูด
พนมสารคาม
15
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
พนมสารคาม
16
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
พนมสารคาม
17
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
พนมสารคาม
18
ไพบูลย์ประชานุกูล
พนมสารคาม
19
วัดต้นตาล
พนมสารคาม
20
วัดนาเหล่าบก
พนมสารคาม
21
วัดหนองปาตอง
พนมสารคาม
22
วัดแหลมไผ่ศรี
พนมสารคาม
23
บ้านเขาหินซ้อน
พนมสารคาม
24
บ้านชำขวาง
พนมสารคาม
25
บ้านปรือวาย
พนมสารคาม
26
บ้านม่วงโพรง
พนมสารคาม
27
บ้านหนองกลางดง
พนมสารคาม
28
บ้านหนองแสง
พนมสารคาม
29
บ้านหนองเหียง
พนมสารคาม
30
บ้านห้วยหิน
พนมสารคาม
31
วัดลำมหาชัย
พนมสารคาม
32
วัดแหลมเขาจันทร์
พนมสารคาม
33
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
พนมสารคาม
34
วัดดงยาง
พนมสารคาม
35
วัดบึงกระจับ
พนมสารคาม
36
วัดสระสองตอน
พนมสารคาม
37
สุวรรณคีรี
พนมสารคาม
38
วัดหนองบัว
พนมสารคาม
39
วัดหนองแหน
พนมสารคาม
40
วัดหนองเสือ
พนมสารคาม