คู่มือการใช้งาน

ที่
รหัส 8 หลัก
โรงเรียน
เขตคุณภาพ
อำเภอ
จำนวนครู
วันที่อัพเดท
1
24020023
บ้านแหลมตะคร้อ
1
พนมสารคาม
10
2021-05-06 15:53:04
2
24020030
วัดดอนขี้เหล็ก
1
พนมสารคาม
4
2021-05-01 15:02:24
3
24020025
วัดชายเคืองวนาราม
1
พนมสารคาม
6
2021-05-16 17:29:16
4
24020038
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
1
พนมสารคาม
2
2021-05-11 13:53:55
5
24020022
วัดพงษาราม
1
พนมสารคาม
9
2021-05-18 13:38:38
6
24020029
บ้านไร่ดอน
1
พนมสารคาม
7
2021-05-19 16:33:58
7
24020027
วัดนาน้อย
1
พนมสารคาม
6
2021-05-18 14:55:56
8
24020043
วัดโคกหัวข้าว
2
พนมสารคาม
8
2021-05-11 11:54:51
9
24020044
วัดดอนทอง
2
พนมสารคาม
11
2021-05-04 12:42:50
10
24020045
วัดท่าลาดเหนือ
2
พนมสารคาม
0
2021-04-28 15:02:44
11
24020046
วัดหนองเค็ด
2
พนมสารคาม
10
2022-07-12 18:36:06
12
24020051
บ้านหนองสองห้อง
2
พนมสารคาม
4
2021-05-03 10:22:38
13
24020050
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
2
พนมสารคาม
7
2021-10-23 19:28:01
14
24020047
วัดธารพูด
2
พนมสารคาม
9
2021-05-01 17:07:43
15
24020062
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
2
พนมสารคาม
11
2021-05-11 10:36:35
16
24020048
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
2
พนมสารคาม
12
2021-05-01 15:58:33
17
24020054
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
3
พนมสารคาม
103
2021-05-28 11:29:36
18
24020053
ไพบูลย์ประชานุกูล
3
พนมสารคาม
10
2021-05-25 15:02:41
19
24020057
วัดต้นตาล
3
พนมสารคาม
14
2021-05-20 21:28:10
20
24020055
วัดนาเหล่าบก
3
พนมสารคาม
15
2021-05-19 12:25:02
21
24020058
วัดหนองปาตอง
3
พนมสารคาม
10
2022-05-19 14:22:03
22
24020056
วัดแหลมไผ่ศรี
3
พนมสารคาม
5
2021-10-08 10:14:34
23
24020052
บ้านเขาหินซ้อน
4
พนมสารคาม
29
2021-05-19 11:39:20
24
24020031
บ้านชำขวาง
4
พนมสารคาม
6
2021-05-21 12:00:11
25
24020032
บ้านปรือวาย
4
พนมสารคาม
7
2021-05-11 21:35:53
26
24020033
บ้านม่วงโพรง
4
พนมสารคาม
5
2021-05-20 00:15:26
27
24020036
บ้านหนองกลางดง
4
พนมสารคาม
9
2021-05-10 06:32:35
28
24020041
บ้านหนองแสง
4
พนมสารคาม
3
2021-05-19 14:33:42
29
24020037
บ้านหนองเหียง
4
พนมสารคาม
2
2021-05-05 12:22:51
30
24020035
บ้านห้วยหิน
4
พนมสารคาม
6
2021-05-04 21:38:15
31
24020039
วัดลำมหาชัย
4
พนมสารคาม
12
2021-05-20 10:10:05
32
24020034
วัดแหลมเขาจันทร์
4
พนมสารคาม
6
2021-10-08 11:31:03
33
24020026
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
5
พนมสารคาม
9
2021-05-03 15:08:53
34
24020064
วัดดงยาง
5
พนมสารคาม
10
2021-05-02 17:32:31
35
24020059
วัดบึงกระจับ
5
พนมสารคาม
8
2021-11-09 10:07:57
36
24020060
วัดสระสองตอน
5
พนมสารคาม
4
2021-05-07 21:04:42
37
24020061
สุวรรณคีรี
5
พนมสารคาม
7
2021-05-03 13:04:52
38
24020065
วัดหนองบัว
5
พนมสารคาม
4
2021-05-03 14:42:46
39
24020063
วัดหนองแหน
5
พนมสารคาม
13
2021-05-18 14:16:20
40
24020024
วัดหนองเสือ
5
พนมสารคาม
17
2021-05-19 11:40:15
41
24020066
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
6
ราชสาส์น
0
2021-04-28 15:02:44
42
24020067
วัดหินดาษ
6
ราชสาส์น
9
2021-05-11 09:02:56
43
24020068
วัดสะแกงาม
6
ราชสาส์น
4
2021-05-05 16:12:58
44
24020070
บ้านท่าโพธิ์
6
ราชสาส์น
3
2021-05-19 13:01:13
45
24020073
วัดบางคา
6
ราชสาส์น
3
2021-10-08 12:17:48
46
24020072
วัดแสนภุมราวาส
6
ราชสาส์น
7
2021-10-22 10:55:27
47
24020071
วัดจรเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์)
6
ราชสาส์น
6
2021-12-15 14:55:56
48
24020008
วัดปากน้ำโจ้โล้
7
บางคล้า
15
2021-05-19 16:28:01
49
24020020
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
7
บางคล้า
5
2021-05-05 12:57:49
50
24020018
วัดลาดบัวขาว
7
บางคล้า
4
2021-05-04 11:11:33
51
24020019
วัดหัวไทร
7
บางคล้า
6
2021-05-05 12:26:48
52
24020021
วัดคูมอญ
7
บางคล้า
4
2021-05-11 12:49:19
53
24020005
วัดบางกระดาน
7
บางคล้า
3
2021-05-11 17:58:38
54
24020003
วัดบางกระเจ็ด
7
บางคล้า
11
2021-05-19 13:36:53
55
24020002
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
8
บางคล้า
7
2021-05-06 13:47:36
56
24020006
วัดใหม่บางคล้า
8
บางคล้า
6
2021-05-05 09:08:46
57
24020009
วัดสาวชะโงก
8
บางคล้า
13
2021-05-03 11:49:40
58
24020011
วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)
8
บางคล้า
5
2021-05-09 17:14:21
59
24020010
วัดเสม็ดใต้
8
บางคล้า
6
2021-10-21 12:09:53
60
24020012
วัดหัวสวน
8
บางคล้า
8
2021-05-05 13:41:03
61
24020014
บ้านปลายคลอง
8
บางคล้า
8
2022-01-18 17:01:18
62
24020015
วัดศรีสุตาราม
8
บางคล้า
10
2021-05-01 15:02:45
63
24020017
วัดเสม็ดเหนือ
8
บางคล้า
20
2021-05-11 08:40:25
64
24020154
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
9
คลองเขื่อน
9
2021-05-07 10:56:17
65
24020153
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
9
คลองเขื่อน
5
2021-05-11 13:47:59
66
24020155
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
9
คลองเขื่อน
8
2021-05-06 16:44:44
67
24020157
วัดบ้านกล้วย
9
คลองเขื่อน
2
2021-05-05 09:36:03
68
24020156
วัดคลองเขื่อน
9
คลองเขื่อน
4
2021-11-10 16:14:53
69
24020159
วัดบางตลาด
9
คลองเขื่อน
8
2021-05-19 14:14:32
70
24020162
วัดบางโรง
9
คลองเขื่อน
0
2021-05-06 10:21:48
71
24020163
วัดสามร่ม
9
คลองเขื่อน
7
2021-05-08 20:04:50
72
24020077
บางพะเนียง
10
สนามชัยเขต
6
2021-05-03 14:53:20
73
24020079
บ้านท่าม่วง
10
สนามชัยเขต
0
2021-04-28 15:02:44
74
24020080
บ้านยางแดง
10
สนามชัยเขต
3
2021-05-20 10:40:40
75
24020082
บ้านสระไม้แดง
10
สนามชัยเขต
14
2021-05-11 10:06:44
76
24020083
บ้านห้วยน้ำใส
10
สนามชัยเขต
8
2021-05-21 12:18:47
77
24020078
บ้านอ่างทอง
10
สนามชัยเขต
0
2021-04-28 15:02:44
78
24020076
วัดดอนท่านา
10
สนามชัยเขต
8
2021-05-05 16:36:26
79
24020081
บ้านหนองยาง
10
สนามชัยเขต
28
2021-05-24 11:57:17
80
24020085
บ้านท่าเลียบ
11
สนามชัยเขต
9
2021-05-01 17:05:38
81
24020089
บ้านทุ่งส่อหงษา
11
สนามชัยเขต
14
2021-06-05 11:23:45
82
24020086
บ้านนา
11
สนามชัยเขต
7
2021-05-18 09:34:45
83
24020091
บ้านนาโพธิ์
11
สนามชัยเขต
4
2021-05-19 11:35:17
84
24020087
บ้านโป่งเจริญ
11
สนามชัยเขต
24
2021-05-03 11:10:56
85
24020095
บ้านโปร่งเกตุ
11
สนามชัยเขต
12
2021-05-04 11:59:35
86
24020088
บ้านหินแร่
11
สนามชัยเขต
18
2021-05-11 02:34:06
87
24020090
วัดชำป่างาม
11
สนามชัยเขต
0
2021-04-28 15:02:44
88
24020094
บ้านสุ่งเจริญ
11
สนามชัยเขต
14
2021-05-01 20:07:06
89
24020093
บ้านกระบกเตี้ย
11
สนามชัยเขต
0
2021-05-11 09:56:37
90
24020092
บ้านท่ากระดาน
11
สนามชัยเขต
7
2021-05-21 11:18:39
91
24020099
บ้านคลองยายสร้อย
12
สนามชัยเขต
17
2021-05-02 12:09:34
92
24020098
บ้านคลองอุดม
12
สนามชัยเขต
17
2021-05-10 12:45:38
93
24020103
บ้านโคกตะเคียนงาม
12
สนามชัยเขต
0
2021-04-28 15:02:44
94
24020097
บ้านท่าทองดำ
12
สนามชัยเขต
15
2021-05-10 11:34:17
95
24020096
บ้านโป่งตาสา
12
สนามชัยเขต
4
2021-05-17 10:01:31
96
24020104
บ้านมาบนาดี
12
สนามชัยเขต
16
2021-05-19 16:18:32
97
24020101
บ้านวังคู
12
สนามชัยเขต
0
2021-04-28 15:02:44
98
24020100
บ้านหนองใหญ่
12
สนามชัยเขต
10
2021-10-19 14:28:04
99
24020102
บ้านอ่างตะแบก
12
สนามชัยเขต
5
2021-05-04 13:04:37
100
24020084
ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
13
สนามชัยเขต
7
2021-05-19 11:13:10
101
24020106
บ้าน ก.ม.7
13
สนามชัยเขต
0
2021-08-10 11:30:18
102
24020110
บ้านท่าซุง
13
สนามชัยเขต
9
2021-05-06 20:23:28
103
24020107
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
13
สนามชัยเขต
13
2021-05-03 21:42:29
104
24020109
บ้านลาดกระทิง
13
สนามชัยเขต
10
2021-11-10 13:43:20
105
24020108
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
13
สนามชัยเขต
15
2021-05-18 15:02:41
106
24020105
สวนป่าอุปถัมภ์
13
สนามชัยเขต
15
2021-05-07 21:40:20
107
24020122
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
14
แปลงยาว
9
2021-10-20 10:21:25
108
24020120
ไทรทองอุปถัมภ์
14
แปลงยาว
17
2022-01-04 10:55:43
109
24020119
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
14
แปลงยาว
0
2021-04-28 15:02:44
110
24020121
วัดวังกะจะ
14
แปลงยาว
3
2021-05-19 13:26:44
111
24020123
วัดวังเย็น
14
แปลงยาว
11
2021-05-07 16:17:40
112
24020129
บ้านเขาสะท้อน
14
แปลงยาว
4
2021-05-08 11:07:29
113
24020127
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
14
แปลงยาว
1
2021-05-01 20:25:02
114
24020126
วัดหนองไม้แก่น
14
แปลงยาว
10
2021-05-15 10:38:56
115
24020128
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
14
แปลงยาว
0
2021-04-28 15:02:44
116
24020125
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
14
แปลงยาว
13
2021-05-24 22:19:18
117
24020124
หนองปรือประชาสรรค์
14
แปลงยาว
5
2021-05-04 10:41:33
118
24020118
บ้านคลองสอง
15
แปลงยาว
8
2021-05-01 17:34:01
119
24020117
ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
15
แปลงยาว
26
2021-05-11 18:00:55
120
24020114
บ้านเนินไร่
15
แปลงยาว
8
2021-05-07 11:44:04
121
24020116
วัดแปลงยาว
15
แปลงยาว
8
2021-05-20 16:11:55
122
24020131
บ้านหนองสทิต
15
แปลงยาว
6
2021-05-18 22:20:59
123
24020130
วัดหัวสำโรง
15
แปลงยาว
18
2021-05-08 20:54:12
124
24020115
วัดไผ่แก้ว
15
แปลงยาว
10
2021-05-05 15:28:37
125
24020132
วัดอ่าวช้างไล่
15
แปลงยาว
19
2021-05-01 16:14:36
126
24020144
บ้านท่ากลอย
16
ท่าตะเกียบ
20
2021-11-24 14:37:56
127
24020147
บ้านท่าคาน
16
ท่าตะเกียบ
0
2021-04-28 15:02:44
128
24020148
บ้านหนองประโยชน์
16
ท่าตะเกียบ
34
2021-05-05 16:03:05
129
24020146
บ้านหนองปรือกันยาง
16
ท่าตะเกียบ
11
2021-05-02 13:59:35
130
24020143
บ้านหนองปลาซิว
16
ท่าตะเกียบ
13
2021-05-29 15:40:38
131
24020149
บ้านอ่างเตย
16
ท่าตะเกียบ
13
2021-05-11 08:06:04
132
24020152
บ้านอ่างเสือดำ
16
ท่าตะเกียบ
6
2021-05-24 15:03:40
133
24020145
วัดทุ่งยายชี
16
ท่าตะเกียบ
12
2021-05-07 21:00:58
134
24020150
วัดเทพพนาราม
16
ท่าตะเกียบ
2
2021-05-05 11:55:26
135
24020151
สียัดพัฒนา
16
ท่าตะเกียบ
0
2021-04-28 15:02:44
136
24020133
บ้านกรอกสะแก
17
ท่าตะเกียบ
5
2021-05-04 18:16:50
137
24020138
บ้านทุ่งส่าย
17
ท่าตะเกียบ
20
2021-05-05 11:58:13
138
24020137
บ้านเทพประทาน
17
ท่าตะเกียบ
15
2021-05-02 16:31:19
139
24020140
บ้านธรรมรัตน์ใน
17
ท่าตะเกียบ
12
2021-05-06 11:18:01
140
24020136
บ้านร่มโพธิ์ทอง
17
ท่าตะเกียบ
14
2021-05-08 10:40:58
141
24020142
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
17
ท่าตะเกียบ
14
2021-05-03 12:10:23
142
24020141
บ้านศรีเจริญทอง
17
ท่าตะเกียบ
17
2021-05-01 16:17:20
143
24020139
บ้างหนองขาหยั่ง
17
ท่าตะเกียบ
0
2021-04-28 15:02:44
144
24020135
บ้านห้วยตะปอก
17
ท่าตะเกียบ
14
2021-05-04 14:27:25
145
24020134
บ้านหนองคอก
17
ท่าตะเกียบ
30
2021-05-03 22:25:34