สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
บริการให้คำปรึกษาแนะนำและบริการซ่อมบำรุง ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์

ตารางรายการแจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ 

ลำดับ
ผู้แจ้ง
ผู้รับบริการ
รายการปัญหา
วันที่แจ้ง
สถานะ
สาเหตุของปัญหา
ข้อแนะนำ
รายละเอียด
167
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
ติดตั้งสวิทฮับ ขยายสัญญาณ internet ในห้องประชุมเพื่อรองรับการอบรม
2023-03-23
16:20:36 น.
ติดตั้งสวิทฮับ ขยายสัญญาณ internet ในห้องประชุมเพื่อรองรับการอบรม
ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
166
นางนบชุลี เสาวนา
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่องสแกนเนอร์
เมื่อสั่งสแกน เครื่องไม่ดึงกระดาษ
2023-03-23
13:57:17 น.
สาเหตุเกิดจากเครื่องปริ้นถูกตั้งค่าเริ่มต้นเป็นแบบ FAX เท่านั้น ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งงานได้
ดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสำหรับงานพิมพ์และสแกน
165
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
อุปกรณ์ห้องประชุม
จัดเตรียมอุปกรณ์ห้องประชุม
2023-03-22
12:56:16 น.
จัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์นำเสนอ
ดำเนินการช่วยเหลือห่กเกิดปัญหา
164
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
เชื่อมต่อ wifi แต่ใช้เน็ตไม่ได้
2023-03-22
09:14:11 น.
ปลั๊กไฟของตัว สวิทฮับต้นทางถูกถอดออกทำให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งอาคาร
ดำเนินการเสียบปลั๊กไฟของสวิทฮับกลับเข้าที่เดิม
163
นางสาววณิฐา สาระ
นางสาววณิฐา สาระ
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครือข่าย Internet
2023-03-22
08:46:42 น.
ปลั๊กไฟของตัว สวิทฮับต้นทางถูกถอดออกทำให้ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ทั้งอาคาร
ดำเนินการเสียบปลั๊กไฟกลับ
162
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาววณิฐา สาระ
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้
2023-03-15
09:52:31 น.
จากการตรวจสอบพบ อุปกรณ์ กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เสีย
เปลี่ยนอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตัวใหม่
161
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ย้ายและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
2023-03-09
14:28:52 น.
เนื่องจากมีการย้ายอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว
160
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
อุปกรณ์ wifi มีปัยหา
2023-03-01
13:56:24 น.
อุปกรณ์ wifi เสื่อมสภาพ
ดำเนินการเปลี่ยนตัวกระจายสัญญาณ Wifi ใหม่
159
นางสาวสุรีฉาย หลักจันทร์
นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปรึกษาปัญหา ซอฟต์แวร์
ให้คำปรึกษาการใช้โปรแกรม canva ทำเกียรติบัตร
2023-03-01
10:47:37 น.
ขอคำปรึกษาการออกแบบเกียรติบัตร ด้วยโปรแรกม Canva
ให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการใช้งานโปรแรกม Canva ในการออกแบบเกียรติบัตร
158
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
ติดตั้งอุปกรณ์ ขยายสัญญาณ Internet บนห้องประชุม 1 เพื่อเตรียมอบรม
2023-02-27
15:31:35 น.
ขอใช้บริการอุปกรณ์ขยายสัญญาณ internet เพื่อใช้ในการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เรียนร้อยแล้ว
157
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
อินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้
2023-02-20
08:09:37 น.
สวิทฮับที่ห้อง ศึกษานิเทศท์ เสีย ส่งผลให้ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้
ดำเนินการเปลี่ยนสวิทตัวใหม่ทดแทน
156
นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
นายจิรภัทร แสนพรหม
กลุ่ม กฎหมายและคดี
เครื่อง Printer
ติดตั้ง Driver Printer
2023-02-09
13:30:17 น.
ติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์ ไม่สามารถติดตั้งได้
ดำเนินการลง Windows 10 ใหม่ แล้วจึงลง Driver เครื่องปริ้นเตอร์และโปรแกรมสำนักงานอื่นๆ
155
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวคณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
โปรแกรม Microsoft Word ไม่สามารถใช้งานได้
2023-02-09
10:21:53 น.
อาจมีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft office มาไม่สมบูรณ์จึงทำให้ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรมได้
ดำเนินการถอนการติดตั้งโปรแรกมตัวเดิมออกและติดตั้ง Microsoft Office 365 เพื่อใช้งานแทน
154
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ติด
2023-02-07
08:32:59 น.
เชื่อมต่อสายสัญญาณภาพไม่ตรงพอต
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการติดตั้ง VGA Card จึงต้องใช้พอตจาก VGA Card เพื่อเชื่อมต่อสาญสัญญาณภาพแทน
153
นายคณิศร์ คำบุรี
นายคณิศร์ คำบุรี
กลุ่ม นโยบายและแผน
อุปกรณ์ห้องประชุม
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม Zoom ณ ห้องประชุม1
2023-02-01
11:28:55 น.
ขอให้อุปกรณ์ห้องประชุมเพื่อประชุมทางไกล
ดำเนินการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบเรียบร้อยแล้ว
152
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นายธนิก มโนเกตุ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2023-01-30
10:34:58 น.
ฮาร์ดดิสเครื่อง มีปัญหา ไม่สามารถบูทเครื่องเข้า windows เพื่อทำงานได้
ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยการย้ายข้อมูล และลง Office 356
151
นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจันทร์
นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2023-01-19
09:45:58 น.
แบตเตอรี่ BIOS เสื่อมสภาพ ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถทำงานตามปกติได้
ดำเนินการเปลี่ยน แบตเตอรี่ BIOS ใหม่และตั้งเวลาให้ตรง ทำให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ
150
นายคณิศร์ คำบุรี
นายคณิศร์ คำบุรี
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ช้าและไม่เสถียนไม่สามารถทำงานในบ้างโปรแกรมได้
2023-01-17
10:03:25 น.
หน่วยความจำ RAM เสีย ส่งผลให้เครื่องช้าและไม่สามารถใช้งานได้
ส่งซ่อมเพื่อเปลี่ยน RAM เป็น DDR3 8 GB *2 BUS 1600 MHz
149
นางนบชุลี เสาวนา
นางรบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ระบบอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้
2023-01-03
11:32:14 น.
Port LAN ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เสีย
ดำเนินการติด Card Lan เพิ่ม ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้วานได้ตามปกติ
148
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวรัชนีกร สุขร่องช้าง
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
ติดตั้ง Driver Printer
2022-12-26
14:33:50 น.
คอมพิวเตอร์พิวเตอร์ไม่มี Driver Printer
ดำเนินการเชื่อมต่อสาย USB เครื่องปริ้นเตอร์เข้ากับ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมลง Driver สามารถใช้งานได้ปกติ
147
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ตรวจเช็คการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ นักวิชาการการตรวจสอบภายใน
2022-12-21
15:49:02 น.
หน้าจอเดิมเสื่อมสภาพ ไม่พร้อมใช้งาน
เปลี่ยนหน้าจอมอนิเตอร์
146
นายธนิก มโนเกตุ
นายธนิก มโนเกตุ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
อุปกรณ์ห้องประชุม
จัดเตรียมห้องประชุม ในการอบรม PA วันที่ 22 ธ.ค. 65
2022-12-21
15:15:01 น.
จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพ ห้องประชุม
ดำเนินการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว
145
กนกกานต์
กนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม กฎหมายและคดี
เครื่อง Printer
ปริ้นงานไม่ได้
2022-12-19
09:34:46 น.
สาย USB ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลวม และไม่ได้ตั้งค่าเครื่องปริ้น เริ่มต้นจึงทำให้มีโอกาสสั่งเครื่องปริ้นผิดได้
ขยับสาย USB ให้แน่นและ กำหนดค่าเครื่องปริ้นเริ่มต้น ทำให้สามารถใช้งานเครื่องปิ้นได้ ปกติ
144
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
Microsoft Office
-
2022-12-02
12:54:02 น.
โปรแกรม Office 2016 หมดอายุ ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานเอกสาร Office ได้
ลบ และติดตั้ง Office 365 ใหม่ สามารถใช้งานโปรแกรม Office ได้ตามปกติ
143
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นายรัฐกาญจน์ อินภิรมย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครือข่าย Internet
สาย LAN ขาดจาก main switch
2022-11-14
09:25:31 น.
หัว LAN ที่จุดปลายทาง กลุ่มบุคคล หลวมทำให้สัญญาณขาด
ขยับหัว LAN ที่ Switch ปลายทางให้แน่น Internet ใช้งานได้ตามปกติ
142
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นายไพสันต์ กิมสือ
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ยกเลิกงานปริ้นๆไม่ได้
2022-11-09
15:46:27 น.
เครื่องมีการติดตั้งโปรแกรมใหม่ทำให้ไม่มีไอคอน ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ อยู่ที่หน้าจอ และเครื่องปริ้นไม่มีปุ่มยกเลิกการพิมพ์ จึงทำให้ไม่สามารถยกเลิกงานพิมพ์ได้
ดำเนินการดึงไอคอนกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ จากในโปรแกรม Control panal > Device and printer มาไว้ที่หน้า Desktop เพื่อสะดวกในการยกเลิกงานพิมพ์
141
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นายอดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เชื่อมต่อเน็ตได้แต่เข้าเว็บไม่ได้
2022-11-09
10:03:36 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมากกว่า 1 โปรแกรม ทำให้ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจากโปรแกรมแอนตี้ไวรัสอาจจะการบล๊อค การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ลบโปรแกรมแอนตีเไวรัสออกทั้งหมด ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ
140
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
ปรึกษาปัญหา ซอฟต์แวร์
ขอคำปรึกษาเรื่องการนับสถิติการส่งข่าว Obec Line ของโรงเรียนในสังกัด
2022-11-07
13:48:40 น.
ระบบส่งข่าวเดิม ไม่สามารถสรุปสถิติ การายงานข่าวของโรงเรียน ในแต่ละเดือนได้
ดำเนินการประสานงานกับผู้พัฒนาโปรแกรมให้เพิ่มเติมในส่วน การสรุปสถิติการรายงานข่าว OBEC Line
139
นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี
นางสาววิจิตตรา กาฬภักดี
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ระบบปฏิบัติการ windows
window เป็นเวอร์ชั่นเก่า ไม่รองรับการโหลดโปรแกรมเครื่องราชย์
2022-11-03
09:09:47 น.
ระบบ windows เป็น version เก่า ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมขอเครื่องราชฯได้
ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows 10 Pro X64 เพื่อให้ติดตัั้งโปรแกรมได้
138
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
ให้คำปรึกษา เรื่องอุปกรณ์
มีอุปกรณ์ไม่สามารถเปิดไฟล์ .xlsx ได้
2022-11-01
11:31:53 น.
ไฟล์ข้อมูลที่เป็น .xlsx ที่ส่งในกลุ่มไลน์มีอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่สามารถเปิดไฟล์ข้อมูลได้ เนื่องจากอุปกรณ์ไม่มีแอปพลิเคชั่นรองรับไฟล์ประเภท office
แนะนำให้ save เป็นไฟล์ .pdf ก่อนแล้วจึงส่งในกลุ่มไลน์เพื่อเผยแพร่
137
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวศิรินพร เดชศรี
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องช้า มีอาการดับเอง
2022-10-25
13:52:32 น.
มีโปรแกรมที่รบกวนการทำงานของระบบ จึงทำให้การทำงานของระบบปฏิบัติการช้าและขัดข้อง
ดำเนินการลงระบบปฏิบัติการใหม่และติดตั้งโปรแรกมใช้งาน
136
นางณิชาภา วิบูลย์
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่
2022-03-10
16:17:11 น.
Windows 10 เดิม ติด Activate
- ติดตั้ง Windows 10 Por พร้อม Activate Key และ Office 365
135
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
เครื่องปริ้นท์ แสกนไม่ได้ และเวลาปริ้นท์ ตัวเลขไม่เป็นเลขไทย
2022-01-10
08:44:42 น.
การติดตั้ง Driver ไม่สมบูรณ์
ดำเนินการติดตั้ง Driver ใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
134
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
printer พิมพ์เอกสารแล้วเป็นลายเส้นจาง ๆ
2021-11-11
09:24:36 น.
เกิดจากอุปกร์ภายในขัดข้องจึงทำให้ปริ้นออกมามีลายเส้น
แนะนำให้ส่งร้านซ่อมเพื่อถอดอุปกรณ์ออกมาทำความสะอาด
132
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Driver Printer
ปริ้นท์งานผ่านเครื่องปริ้นท์ไม่ได้
2021-10-18
11:09:09 น.
สาย USB เครื่องปริ้นหลุด
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้แล้ว
131
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครือข่าย Internet
2021-10-06
09:45:21 น.
ปลั๊กของ สวิทฮับหลวม ทำให้ตัวสวิทไฟไม่เข้า
ดำเนินการตรวจสอบและขยับปลั๊กสวิทฮับ จึงสามารถใช้งานได้
130
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ไม่สามารถสั่งพิมพ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
2021-09-28
12:47:34 น.
สั่งงานภายในเครือข่ายไม่ได้
129
นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
ภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
2021-09-28
08:07:15 น.
Image Unite หมดอายุการใช้งาน
แนะนำผู้ใช้เปลี่ยน ชุด Image Unit ตัวใหม่
128
นางสาวสุวลี วงค์กำภู
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
2021-09-06
14:58:42 น.
ปลั๊กไฟที่ใช้มีการหลวม
ขยับปลั๊กให้แน่น อุปกรร์สามารถกลับมาใช้งานได้
127
ปรียาภรณ์
ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ค้างใช้งานไม่ได้
2021-08-07
16:02:45 น.
ดำเนินการติดตั้ง และลงโปรแกรม driver เครื่องปริ้น
126
ปรียาภรณ์
ปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ค้างใช้งานไม่ได้
2021-08-07
16:02:45 น.
เครื่องค้าง ระหว่างใช้งาน
แนะนำผู้ใช้ให้ส่งซ่อมที่ร้าน
125
นายสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์
นายสุกิจ อัครมหาเสนาวงศ์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2021-07-29
09:43:24 น.
- ผู้ใช้ไม่ได้เปิดเครื่องสำรองไฟก่อน
- แนะนำการใช้งาน
124
นางสาวอนรรฆรียา
นางสาวอนรรฆรียา
กลุ่ม อำนวยการ
เครื่อง Printer
(Epson MX14) แจ้ง Code Error 191-310
2021-07-06
14:29:40 น.
เครื่องมีปัญหาการใช้งาน แนะนำให้บันทึกส่งร้านเพื่อซ่อมเครื่องต่อไป
123
นายอนุสิทธิ์ บุญมา
นายอนุสิทธิ์ บุญมา
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
เครื่อง copy เอกสารช้ามาก
2021-06-04
08:55:11 น.
ขึ้นอยู่กับความละเอียดในการ copy ของเครื่อง หากต้องการให้ เครื่องทำงานเร็วขึ้นให้ ปรับความละเอียดลง
122
นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
นางภัทรวดี เดชฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ระบบเครื่อง Restart ตัวเองอยู่ตลอด เข้าโปรแกรมการทำงานได้ช้า บางครั้งปิดระบบการทำงานตัวเอง
2021-05-20
09:57:17 น.
บางครั้งโปรแรกมไม่ตอบสนองและช้า
จากการตรวจเช็คแล้ว เนื่องจาก RAM 4 GB ไม่เพียงพอทำให้ เครื่องเกิดปัญหาในการทำงาน ข้อแนะนำ 1. บันทึกแจ้งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งร้านเพื่ออัพเกรด RAM เพิ่ม 8 GB และตรวจเช็คคุณภาพของ HARDDISK
121
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
- เครื่องช้า ทำงานไม่ได้
2021-05-18
10:35:42 น.
เครื่องช้าจนไม่สามารถทำงานได้
ดำเนินการ ติดตั้ง windows ใหม่และติดตั้งโปรแรกมใช้งาน
120
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
นายสยาม สุริยจันทร์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอเป็นสีดำ
2021-04-28
09:06:35 น.
- เครื่อง boot ไม่ได้เนื่องจาก Harddisk เสีย
- แนะนำแจ้งการเงินดำเนินการส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Harddiskใหม่
119
นางวรัชญา รักยศ
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ติดตั้งซอฟแวร์ ระบบคอมพิวเตอร์
2021-04-22
10:42:25 น.
- โปรแกรม เบร้าเซอร์ IE เวอร์ชั่นปัจจุบัน ไม่รองรับการใช้งานระบบของกรมบัญชีกลาง
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อม
118
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
มีไวรัส เปิดเอกสารไม่ได้
2021-04-22
10:22:06 น.
- เครื่องติดไวรัสประเภทโทรจัน
- ใช้โปรแกรมสแกนไวรัส สแกนและลบออกแล้ว
117
นางวรัชญา รักยศ
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
เครื่อง Printer
2021-04-19
14:56:48 น.
สั่งปริ้นข้อมูลไม่ได้
- ติดตั้งโปรแกรม Foxit reader ใหม่
116
นางสาวสุวลี วงค์กำภู
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
2021-04-16
14:10:23 น.
- เครื่อง มีปัญหาขนะ boot เครื่อง
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Harddisk
115
ปานฤทัย ปานขวัญ
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
คีย์บอร์ด ไม่สามารถพิมพ์ตัวเลขได้
2021-04-07
13:33:15 น.
พิมพ์ตัวเลขไม่ได้เนื่องจาก keyboard ไม่ได้กดสถานะตัวเลข (Numlock) เป็ดสถานะเปิดเอาไว้
แนะนำผู้ใช้ กดปุ่ม Numlock ให้สถานะไฟติดสว่างเพื่อเปิดใช้งานปุ่มตัวเลข
114
นางจินตนา กฐินทอง
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Microsoft Office
-
2021-03-22
09:30:07 น.
- boot Windows ไม่สำเร็จ
- ลง windows และ MSOffice ใช้งานได้ปกติ
113
ปานฤทัย ปานขวัญ
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Driver Printer
2021-03-22
08:24:29 น.
- เครื่องไม่มี driver เครื่องปริ้น เนื่องจากติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่
- ติดตั้ง driver ปริ้นเตอร์แบบสมบูรณ์ สามารถใช้ได้ทั้งปริ้นและสแกน
112
นางสาวสุวลี วงค์กำภู
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
จอขึ้นอัฟเดทซอพแวร์และไม่สามารใช้งานได้
2021-03-15
10:12:13 น.
เครื่องมองไม่เป็น Harddisk ขณะ boot ระบบ เป็นสาเหตุของอาการ HardDisk ใกล้เสีย
แนะนำให้ส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยน Harddisk ลูกใหม่ พร้อมลงโปรแกรมใช้งาน
111
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
ภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
ระบบปฏิบัติการ windows
2021-03-08
09:11:46 น.
- Windows เข้าสู่ savemod อันอาจจะเกิดการอัพเดทระบบ
- สามารถเข้าไปที่ C:\Users\Lenovo\Desktop เพื่อคัดลอกเอาไฟล์งานต่างๆและไอคอนโปรแกรมมออกมา และสำรองไว้ - เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะปกติ windows ก็จะตั้งค่ากลับมาดังเดิม - ดำเนินการทำ Disk Defag เพื่อจัดเรียงข้อมูล Harddisk ใหม่
110
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
เครื่อง Printer
ระบบสแกนงานในเครื่องถ่ายเอกสาร สแกนงานไม่ได้
2021-02-05
15:43:51 น.
- ไม่สามารถสั่งสแกนไฟล์ได้
- เครื่องไม่ได้ติดตั้ง Driver สแกน ได้ดำเนินการติดตั้ง driver สแกน แล้ว สามารถสแกนได้ปกติ
109
อังสุมารินทร์
สืบสอาด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
เปิดอินเตอร์เน็ตไม่ได้ เข้าระบบ Token key ไม่ได้
2021-01-26
10:01:57 น.
- อาจจะเกิดปัญหากับ ระบบความปลอดภัยของโปรแกรม IE
- แก้ปัญหาโดยผู้ใช้เอง
108
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
Microsoft Office
Update โปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ เปิด Excel ไม่ได้ ดาวน์โหลดไฟล์ Excel มากลายเป็น Word และเปิดไม่ได้
2021-01-22
15:56:47 น.
- ไฟล์ .xlsx ถูกตั้งค่าให้เรียกใช้โปรแกรม Office word อยู่ เมื่อเปิดไฟล์ excell จึงกลายป็นโปรแกรม Word
- ได้เปลียนการตั้งค่า ให้ไฟล์ สกุล .xlsx เรียกใช้โปรแกรม microsoft excell ปกติดังเดิม
107
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นาง จินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2021-01-22
14:33:02 น.
- เครื่องช้า ไม่มี icon ขึ้นที่ Desktop
- ดำเนินการ ลง windows และ โปรแกรมใช้งานอื่นๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
106
นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
2020-12-22
14:55:37 น.
เข้าระบบ Login ไม่ได้เนื่องจากหน้าเว็บไม่ยอม redirect ไปที่หน้่า login
ตั้งที่ Favorite Bar แล้วแนะนำให้ผู้ใช้ คลิกที่ไอค่อนนี้เพื่อเข้าสู่ระบบ ระบุตัวตนผู้ใช้ Internet เนื่องจาก หากคลิกเข้าเว็บที่เป็น https หน้า login จะไม่มาหรือมาช้า
105
นางสาวพัชริดา ทรงเจริญ
นางสาวพัชริดา ทรงเจริญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Driver Printer
2020-12-21
09:03:03 น.
- เครื่องแจ้งเตือนให้ยอมรับการเปลี่ยนน้ำหมึกหลังจากเติมหมึกแล้ว
- ดำเนินการแนะนำผู้ใช้ ในการเซทค่าเพื่อยอมรับการเติมน้ำหมึก
104
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
microsoft office หมดอายุ
2020-12-15
10:44:43 น.
microsoft office หมดอายุ
- ดำเนินการ activate Key ให้ จึงสามารถใช้งานต่อได้
103
นัฐพร วิเวกชาติ
นัฐพร วิเวกชาติ
กลุ่ม อำนวยการ
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เปิดแล้วเครื่องดับ
2020-11-13
09:17:01 น.
- ปุ่มเปิดเครื่อง จม เมื่อกดเปิดเครื่องแล้ว ปุ่มดีดกลับไม่สุด ทำให้เกิดเป็นคำสั่งปิดเครื่อง เครื่อง ติดแล้วจึงดับไป
- แนะนำผู้ใช้ให้กดเปิดเครื่องเบาๆ หรือหากปุ่มค้างอีก จะดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องติดเองอัตโนมัติ
102
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
สแกนแอพพลิเคชั่นไลน์ไม่ได้
2020-11-12
13:36:47 น.
- ไม่สมารถสแกน OR-Code ของ แอพลิกเคชั่นไลน์เพื่อ login ได้
- แนะนำผู้ใช้ให้ ทำการคลิกลูกศรที่มุมล่างขวาของแถบ taskbar คลิกขวาที่แอพลิเคชั่นไลน์ แล้วเลือก "ออก" โปรแรกมจะถูกปิดออกไป - ให้เปิดแอพลิเคชั่นไลน์ขึ้นมาใหม่ จะสามารรถสแกน QR-Code เพื่อลงชื่อเช้าใช้ได้ปกติ
101
นาสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2020-11-11
11:10:02 น.
- เครื่องปริ้นไม่ตอบสนองการสั่งงาน อาจเนื่องมาจาก Driver เสียหาย
- ดำเนินการติดตั้ง Driver เพื่อซ่อมแซม Driver เดิม แล้ว Reboot เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่อีกครั้ง เครื่องปริ้นจึงสามารถใช้งานได้
100
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
เครื่อง Printer
2020-11-03
11:24:29 น.
- เครื่องไม่สามารถสั่งสแกนได้ เนื่องจาก Driver ของปริ้นเตอร์หายไป
- ดำเนินการติดตั้ง Driver Scanner อีกครั้ง เครื่องสามารถสแกนเอกสารได้ตามปกติ - ลงโปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร WinScan2PDF เพื่อความสะดวกในการสแกนเอกสาร
99
นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
มีปัญหาปริ้นไม่ได้
2020-11-03
09:55:32 น.
- เครื่องแจ้งให้ เปลี่ยนตลับหมึก
- ดำเนินการตั้งค่ารีเซตจำนวนนับแม่แบบตัวสร้างภาพ
98
นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
นางสาวจุฑามณี ศิลาเลิศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
มีปัญหาปริ้นไม่ได้
2020-10-28
16:03:12 น.
- มีการเปลี่ยน Toner หมึก แล้วเครื่องปริ้นยังไม่ยอมรับ Toner ใหม่
- ดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องยอมรับ Toner หมึกอันใหม่
97
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดไม่ติด
2020-10-27
14:54:09 น.
- จากการตรวจสอบ พบว่า ฮาร์ดดิสก์เสีย
- ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องสำรองให้ พร้อมติดตัั้ง Driver Printer
95
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นายสินธ์ ศรพลพา
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2020-10-22
15:50:39 น.
- เปิดไม่ติด เนื่องจาก สวิทด้านหลัง ของ PSU ถูกปิดเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถเปิดเครื่องได้
- ดำเนินการตรวจเช้คและเกิดสวิทด้านหลังของ PSU แล้ว เครื่องเปิดได้ปกติ ให้คำแนะนำในการเช็คเบื้อต้น
94
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
นางสาวอุไรวรรณ ยี่สันเทียะ
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
เครือข่าย Internet
2020-10-20
15:23:24 น.
- เนื่องจากมีการกั้นห้องใหม่ จึงมีการขยับสาย LAN
- ดำเนินการเดินทาย LAN เข้าใหม่ ให้สามารถใช้งาน Internet ได้
93
นางสาวญาณิณท์  ใสสุก
นางนัฐพร วิเวกชาติ
กลุ่ม อำนวยการ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ของนางนัฐพร วิเวกชาติ ไม่สามารถเปิดไฟล์ที่โหลดจากแอปพริแคชั่นไลน์ได้
2020-10-15
15:00:40 น.
- เกิดจากการรักษาความปลอดภัยของระบบที่ มีการบล๊อกไฟล์ต่างๆที่โหลดจากแอพลิเคชั่นไลน์
- ให้ผู้ใช้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. คลิกเม้าส์ขวาที่ไฟล์ เลือก Properties 2. จะปรากฎ Dialog ขึ้นมา ในแท็บ General เลือก Unblock ที่หัวข้อ Security 3. คลิก OK แล้วจึงเปิดไฟล์นั้นๆได้
92
อนรรฆรียา หนุนชู
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องค้าง มีไฟแดงกระพริบตลอดเวลา
2020-10-15
08:52:55 น.
- เครื่องค้างบ่อยทำงานไม่ได้ เกิดจากการทำงานของ antivirus
- ดำเนินการลบ โปรแกรม Antivirus Avas ออก ให้เหลือเฉพาะโปรแกรม Antivirus ของ Windows แทน - เครื่อง RAM 4 GB อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
91
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
2020-08-27
13:30:59 น.
เกิดจากเครื่องมีการดับแบบกระทันหันทำให้เครื่องต้องมีการเช็คดิสก์ก่ินเปิดเข้า windows
- ดำเนินการให้เครื่อง เช็คดิสก์และรีแพก่อนเข้าสู่ระบบ windows
89
นายธนวัฒน์ ผาวันดี
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
2020-08-14
09:48:10 น.
- โปรแกรมชุด microsoft Office 2016 ไม่สามารถใช้งานได้ - ไม่มี driver เครื่อง ปริ้น Brather
- ติดตั้งชุด Microsoft Office 2013 พร้อม activate key ให้ใช้งานได้ - ติดตั้ง Driver เครื่องปริ้น ให้สามารภใช้งานได้
88
นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัติ
กลุ่ม หน่วยตรวจสอบภายใน
โปรแรกมประยุกต์
เปิดไฟล์ PDF ไม่ขึ้น
2020-07-21
11:17:16 น.
- เปิดไฟล์ PDF ไม่ขึ้น
- ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Adobe ReaderX เพื่อให้สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้
87
จุฑามณี ศิลาเลิศ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2020-07-21
08:46:56 น.
- มีจุดเลอะที่กระดาษเวลาพิมพ์เอกสารออกมา
- แนะนำเช็ดทำความสะอาดที่แกนตลับหมึก หากไม่ดีขึ้นแนะนำเปลี่ยนตลับใหม่
86
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ที่ดูดซับน้ำหมึกเต็ม
2020-07-14
08:43:25 น.
- เครื่องปริ้นเตอร์แจ้งเตือว่าตัวดูดซับหมึกใกล้เต็ม
- ดำเนินการใช้โปรแรกมเครียซับหมึก ให้เครื่องปริ้นเตอร์ใช้งานได้ตามปกติ
85
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
สั่งปริ๊นงานไม่ได้
2020-07-13
09:35:45 น.
- สลักฝาปิดตลับหมึกหลวมมีการขยับทำให้เครื่องปริ้นมาสามารถทำงานได้
- ดำเนินการถอดสลักและดันสลักกลับเข้าไปใหม่เพื่อให้เครื่องสามารถทำงานต่อได้
84
ปานฤทัย ปานขวัญ
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
หน้าจอดับ
2020-07-08
12:18:58 น.
- เกิดจากสายสัญญาณภาพตรงจุดเชื่อมต่อการ์ดจอหลุด
- ดำเนินการขันน๊อตยึดติดกับตัวเครื่องให้แน่หนา สัญญาณภาพชัดเจนดังเดิม
83
นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
สั่งปริ้นแต่เอกสารไม่ออก
2020-06-24
11:03:42 น.
- การสั่งงานเครื่องปริ้นผิดพลาด
ดำเนินการ สั่งปิด - เปิดระบบ printer Port ใหม่ และทดสอบการปริ้นอีกครั้ง
82
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขณะทำงานเครื่องดับโดยไม่มีสาเหตุ บ่อยครั้ง
2020-06-12
15:23:53 น.
- เครื่องขึ้น Blue screen เครื่องดับบ่อย มาจากการทำงานที่ผิดพลาดของระบบ อาจจะเนื่องมาจากติดไวรัส
- ดำเนินการเปลี่ยนเครื่องใหม่ โดยติดตั้ง windows 10 Pro ทดแทน
81
นางภัทรวดี เดชเฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ๊นเตอร์ cannon ปริ้นสีออกไม่ครบ เป็นเส้น
2020-03-31
11:26:16 น.
- ปริ้นหมึกสีไม่ออก เนื่องจากท่อนำน้ำหมึกสีแดงอุดตัน ไม่สามารถไล่อากาศได้
- จากการตรวจสอบ เห็นควรแจ้งส่งร้านซ่อมตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ICT
80
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
Microsoft Office
windows 2010 และ microsoft office หมดอายุ
2020-03-30
14:48:02 น.
- Office 2010 แจ้งเตือนให้ใส่ Key ทุกครั้งที่เปิดใช้งาน - windows 10 ขึ้นให้ Activate Key
- อัพเดทเปลี่ยนเป็น Office 2013 พร้อม Active Key - ดำเนินการ activate Key
79
หทัยกาญจน์ ส่งแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2020-03-12
09:35:16 น.
- ปริ้นสีแดงไม่ออก สีเพี้ยน
- ปริ้นไม่ออกเนื่องจาก อากาศเข้าสายส่งน้ำหมึก แก้ไขโดยการไล่อากาศออกจากสาย
78
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
Update โปรแกรม ไมโครซอฟออฟฟิศ เพื่อใช้ในงานอบรมวันที่ 20-21 มีนาคม 2563
2020-03-09
09:55:18 น.
1. หน้าเบร้าเซอร์ เป็นการค้นหาของ Yahoo 2. โปรแกรมเบร้าเซอร์ Chromium เปิดเองทุกครั้ง 3. Office 2016 ขึ้นสีแดงทำงานไม่ได้ 4.Photoshop cs 6 ใช้งานยากไม่คุ้นเคย 5.Windows แจ้งให้อัพเดทตลอด
1. แก้ไขโปรแกรมเบร้าเซอร์ เปลี่ยนหน้าแรกจาก Yahoo เป็น google 2. ถอนการติดตั้ง Office 2016 ออกและติดตั้ง Office 2013 แทนพร้อม Activate Key เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ 3. ถอนการติดตั้ง photoshop cs6 ออก ติดตั้ง Photoshop CS 3 แทน 4. ปิดการอัพเดทอัตโนมัติของ windows 10 ปิดได้เป็นเวลา 35 วัน 5. ถอนการติดตัังโปรแdi Chromium ออก
77
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เครือข่าย Internet
เดินสาย lan ใหม่ 1 จุด
2020-02-25
14:02:37 น.
-
- ดำเนินการเดินสาย LAN กลุ่มนิเทศฯ 1 จุด
76
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2020-02-21
09:21:19 น.
- ตัวสลักฝาปิดเครื่องปริ้นขยับทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถทำงานได้
- รีเซทการติดตั้งตลับหมึกและดึงสลักยึดไว้ดังเดิม เครื่องจึงสามารถทำงานต่อได้ ทดสอบปริ้นแล้ว สีและดำ สถานะปกติ
75
สมทรัพย์ สิงขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
จอมัว
2020-01-13
11:45:33 น.
- ตัวอักษรมัวไม่คมชัด
- ดำเนินการเปลี่ยนสายสัญญาณภาพจาก VGA เป็น DVI แล้วปรับความละเอียดให้มากขึ้นได้ ทำให้ตัวหนังสือคมชัดขึ้น
74
นางประภาพร มั่นเจริญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ติดตั้งเครื่องปริ้นไม่ได้
2020-01-07
16:32:53 น.
- เครื่องปริ้นยังไม่ลง driver
- ดำเนินการติดตั้ง Driver เครื่องปริ้น จึงสามารถใช้งานได้
73
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
ตัวดูดกระดาษมีปัญหาไม่ดูดกระดาษ
2020-01-02
13:28:17 น.
- เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษเนื่องจาก ลูกกลิ้งดึงกระดาษหัก 1 ตัว ทำใหเครื่องไม่สามารถทำงานต่อได้
- เห็นควรบันทึกเพื่อส่งร้านซ่อม
72
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนระบบลงรับหนังสือหน้าห้องผู้อำนวยการ
2020-01-02
09:18:01 น.
-
- แนะนำการใช้งาน ให้ Login เข้าใช้งานปกติ ระบบเริ่มปีใหม่ เป็น 2563 ระบบจะเริ่มนับเลข 1 ใหม่อัตโนมัติ
71
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
อแดปเตอร์ WiFi ห้องประชุม 1 เสีย
2019-12-23
15:50:48 น.
- อแดปเตอร์ตัว ส่งสัญญาณ WiFi เสีย ในช่อง Data IN ทำให้ตัว WiFi ส่งสัญญาณได้แต่ไม่สามารถใช้งาน Internet ได้
- เห็นควรส่งซ่อม
70
นายมาโนช โคมเดือน
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Microsoft Office
- เปิดใช้งานโปรแกรม office ไม่ได้
2019-12-17
09:42:52 น.
- คอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Microsoft Office 365 และ Office 2013 แต่ Office 365 ถูกใช้เป็นค่าเริ่มต้น จึงทำให้ไม่สามารถเปิด ไฟล์ที่ใช้ Office 365 ได้
- ทำการลบ Microsoft Office 365 ออกให้ใช้ Office 2013 แทน
69
กนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม กฎหมายและคดี
อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
2019-12-17
10:03:38 น.
- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการ ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
- ดำเนินการนำอุปกรณ์ HUB มาเชื่อมต่อเพื่อขยายการใช้อินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะให้บริการผู้มาติดต่อราชการ
68
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
เครื่อง Printer
ปริ๊นออกมาแล้วเส้นขาดหาย
2019-11-13
10:46:25 น.
- ตลับหมึกดำตัน - ตลับหมึกสี สีชมพู นำหมึกหมดจากตลับ
- ดำเนินการตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ทำงานเฉพาะตลับสีเท่านั้น - ไล่อากาศตลับสีชมพู
67
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2019-11-12
08:30:27 น.
หัวพิมพ์ตัน
- ดำเนินการสั่งล้างหัวพิมพ์ทั้ง ตลับสี และ ตลับดำ
66
นางสาวกนกกานต์ สิรกนก
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดคอมพิวเตอร์แล้วดับเองหลายครั้ง
2019-11-08
10:51:46 น.
- slot RAM ที่ใช้อยู่ เสีย
- ดำเนินการถอด RAM มาขัดด้วยยางลบ และเปลี่ยนไปเสียบ RAM Slot ที่ใช้งานได้
65
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
Driver Printer
ระบบสแกนใช้งานไม่ได้
2019-09-24
10:38:03 น.
โปรแกรม Control Center 4 ใช้งาน Driver เครื่องปริ้น รุ่น MFC-J430DW แต่เครื่องปริ้นที่ต่อเป็นรุ่น MFC-J470DW ซึ่ง ไม่ตรงรุ่น ทำให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมสำหรับสแกนเอกสารได้
ติดตั้ง โปรแกรม Control center 4 สำหรับ Driver รุ่น MFC-J470DW โปรแกรมจึงสามารถสั่งเครื่องให้สแกนเอกสารได้ตามปกติ
64
นางหทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
Microsoft Office หมดอายุ
2019-09-19
14:36:42 น.
โปรแกรม Mictosoft Office 2010 แจ้งเตือนหมดอายุการใช้งาน ทำให้การทำงานเอกสารเกิดการขัดข้อง
- ดำเนินการ Activate ให้โปรแกรมสามารถใช้งานได้
63
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
กลุ่ม อำนวยการ
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปิดไม่ใช้งานแล้วแต่เครื่องจะกลับมาเปิดทำงานเอง หลายรอบแล้ว
2019-09-03
08:45:49 น.
62
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องติดไวรัส
2019-09-02
14:30:06 น.
เครื่องช้า เกิดปัญหาขณะทำงาน
เครื่องติดไวรัส ดำเนินการติดตั้ง windows 7 ใหม่
61
นางวรัชญา รักยศ
กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
ระบบปฏิบัติการ windows
-
2019-08-27
09:42:04 น.
- ติดตั้ง Driver เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้
- ดำเนินการ เปิดระบบ Windows Update แล้วทำการติดตั้ง Driver ปริ้นเตอร์
60
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
เครื่อง Printer
เครื่องแจ้งเตือนว่าแผ่นซับหมึกเต็ม
2019-08-21
13:52:54 น.
- ซับหมึกเครื่องเต็มและล้นออกมาภายนอก
- เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนซับหมึก
59
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-21
09:19:07 น.
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ดำเนินการถอนโปรแรกมที่มีความเสี่ยงออกและติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส
58
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-19
09:05:14 น.
- โปรแกรม Google Chrome ตัวหนังสือในส่วนของเมนูใช้งานและการตั้งค่าต่างๆเป็นตัวอักษร สี่เหลี่ยม ซึ่งอาจจะมีปัญหากับภาษาไทยเมื่อมีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่
- ลบโปรแกรม Googlechrome ตัวที่ใช้งานออกแล้วลง Google Chrome canary เพื่อใช้ทดแทน
57
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ปริ้นเอกสารไม่ได้
2019-08-19
08:48:02 น.
- กระดาษติดเมื่อดังกระดาษออกแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้
- การแก้ไข เมื่อดึงกระดาษออกแล้ว ต้องเข้าไปดำเนินการในส่วนของโปรแกรมควบคุมเครื่องปริ้น เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของปัญหากระดาษติด เมื่อทำตามขั้นตอนของโปรแกรมเครื่องปริ้นจึงจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
56
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2019-08-13
14:11:29 น.
- ไม่สามารถปิด Ink cartridge cover ได้
- เห็นควรส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนแกนสลัก cartridge cover ใหม่
55
หทัยกาญจน์ ส่งแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-08-06
08:25:21 น.
- เครื่องทำงานช้า เนื่องจากติดไวรัส
- ติดตั้งโปรแรกมสแกนไวรัส ลบไฟล์ขยะ ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก
54
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
บันทึกไฟล์ไม่ได้ เครื่องไม่ยอมชัตดาวน์
2019-08-02
15:16:39 น.
- อาจจะเกิดจากโปรแรกมทำงานผิดพลาด
- ลงระบบปฏิบัติการ windows 10 pro ใหม่พร้อมโปรแกรมใช้งาน
53
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ไม่ทำงาน
2019-07-22
10:51:35 น.
หมึกแท้หมดจากตลับหมึกสี จึงทำให้เครื่องพิมพ์ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากเครื่อง วัดระดับหมึกแท้ได้เท่านั้น ไม่สามารถวัดระดับหมึกเติมได้
- แก้ไขโดย กดปุ่ม reset ค้างไว้ เพื่อให้เครื่อง reset ค่าระดับหมึกในตลับ เครื่องพิมพ์จึงสามารถทำงานต่อได้
52
นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่าม
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่
2019-07-11
09:42:42 น.
- เครื่องทำงานช้า
- ลง ลงระบบปฏิบัตืการ windows 10 Pro พร้อมโปรแกรมใช้งานใหม่
51
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
บูตเครื่องไม่ติด
2019-07-08
10:26:24 น.
- บูทเครื่องช้า บางครั้งบูทเครื่องไม่ได้ บูทเครื่องแล้วมีอากาค้าง
- หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจเช็คแล้ว เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อมเพื่อเปลี่ยนเมนบอร์ด และเพิ่ม RAM เป็น 4 GB
50
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ้้นไม่สามารถใช้งานได้
2019-07-04
15:28:54 น.
- เปลี่ยนเครื่องปริ้นใหม่
- ดำเนินการติดตั้ัง driver
49
นางจินตนา กฐินทอง
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
บันทึกเอกสารWordไม่ได้ ไม่สามารถปิดตามระบบได้
2019-06-21
08:49:11 น.
- ไม่สามารถบันทึกหรือสร้างโฟล์เดอร์ลงใน Drive C: ได้ อาจจะเกิดจากสิทธิ์การใช้พื้นที่ของบัญชี
- แนะนำให้บันทึกข้อมูลลงใน Drive D: แทน
48
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-06-10
09:11:15 น.
- ตลับหมึกดำตัน ข้อมูลที่ปริ้นออกมามีเส้นขากหาย
- สั่งล้างหัวพิมพ์แล้วไม่ดีขึ้น - ตั้งค่าให้สั่งปริ้นได้เฉพาะตลับสีเท่านั้น
47
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
สั่งปริ๊นแล้วไม่ปริ๊น
2019-06-04
13:29:33 น.
- เครื่องปริ้นทำงานปกติ
46
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
โปรแรกมประยุกต์
ลงโปรแกรม แอนตี้ไวรัส (นายนำพล รมพิพัฒน์)
2019-05-30
15:11:20 น.
ไม่สารมารถเชื่อมต่อเครื่อข่าย LAN ได้ เนื่องจาก Driver LAN หาย
- ติดตั้ง Driver LAN ใหม่
45
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-05-10
13:54:00 น.
- สั่งปริ้นเครื่องในเครือข่ายไม่ได้
- แนะนำวิธีการใช้เครื่องปริ้นที่แชร์ในเครือข่าย
44
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่และ ลง office แท้ +winzip
2019-05-03
11:52:00 น.
43
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นเอกสารแล้วเลอะสีดำ
2019-05-02
14:14:24 น.
เครื่องปริ้น ปริ้นกระดาษออกมาหมึกเปื้อนเป็นบางบันทัด
ดำเนินการเช็ดทำความสะอาดลูกกลิ้งฟองน้ำแล้วเปลี่ยนตลับหมึกใหม่แล้วอาการไม่หาย เห็นควรส่งร้านซ่อม
42
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ไม่ดึงกระดาษ
2019-04-25
08:06:56 น.
ลูกกลิ้งดึงกระดาษหัก 1 ตัว
- จากกาตรวจสอบเห็นควรส่งร้านซ่อมเพื่อดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่
41
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องดับเอง บูทเครื่องไม่เครื่องติด
2019-04-18
14:55:03 น.
- เครื่องดับเอง อาจจะเกิดจาก RAM หรือเมนบอร์ดเสีย
- เห็นควรส่งร้านซ่อม
40
อามรรัตน์ เหลืองอร่าม
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่
2019-04-05
09:43:29 น.
- โปรแกรมเปิดช้า
- ลงระบบปฏิบัติการใหม่ พร้อมโปรแรกมใช้งาน
39
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
Microsoft Office
แจ้งเตือนหมดอายุ เหลือเวลาใช้ได้อีก 5 วัน
2019-04-03
16:00:04 น.
อายุการใช้งาน windows 7 ใกล้หมดอายุ
- ดำเนินการ activate windows
38
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
เปิดเครื่องแล้วขึ้นจอสีฟ้า
2019-04-03
16:02:58 น.
- windows 8.1 เดิมล่มไม่สามารถใช้งานได้
- ติดตั้ง windows 10 Pro X64 แทนสามารถใช้งานได้ตามปกติ
37
นางสาวมาเลียม จิตตมงคล
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
2019-04-03
16:00:04 น.
- กรอก Key MS Office 2013
- ใช้งานได้ตามปกติ
36
นาวสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เปิดหน้าจอไม่ติด
2019-04-03
11:42:29 น.
- เครื่อง boot ไม่ขึ้น
- ตรวจเช้ค RAM
35
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2019-04-02
11:23:49 น.
- port เครื่อง ไม่ตรง ทำให้สั่งปริ้นไม่ได้
- ตั้งค่า port ให้ตรงจะทำให้เครื่องสั่งปริ้นได้
34
นางสาวกิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
2019-04-01
09:20:07 น.
เครื่องพิมพ์หมึกซึมออกข้างนอกเนื่องจากสายหมึกหลุด
- แก้ไขสายหมึกให้แน่นและใส่อากาศใสสายน้ำมึก
33
นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
โปรแกรมมีปัญหา ปริ้นงานไม่ได้
2019-03-22
14:41:00 น.
- เปิดไฟล์ winrar ไม่ได้
- ลบโปรแรกม winrar แล้วติดตั้ง โปรแกรม 7zip ใช้ทดแทน
32
มุจลินท์ ชำนาญช่าง
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
หน้าจอคอมพิวเตอร์ขั้นสีฟ้า แล้วดับไป โดยรวมวันนี้ 3 ครั้ง
2019-03-21
15:03:22 น.
- เครื่องเกิด บลูสกรีนและรีบูทเครื่องเอง
- เกิดจากเครื่องติดไวรัส แก้ไขโดยดำเนินการติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส MSE
31
ทิราภรณ์ คงประสิทธิ์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ทำงาน
2019-03-19
08:46:18 น.
- เครื่องปริ้นแจ้ง หมึกหมด จึงไม่สามารถสั่งปริ้นงานได้
- กด รีเซทค่าตลับหมึก และล้างหัวพิมพ์
30
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
เครื่องปริ๊นสีฟ้าไม่ออก
2019-03-18
11:00:15 น.
อากาศเข้าสายหมึก หมึกหมดตลับทำให้สีฟ้าไม่ออก
- ไล่อากาศในสายหมึก
29
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องค้าง จอมีปัญหา
2019-03-14
08:36:04 น.
-
- เห็นควรบันทึกส่งร้านซ่อม
28
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
เครื่อง Printer
ปริ๊นออกมาแล้วเส้นขาดหาย
2019-03-05
11:32:30 น.
- หมึกอาจจะอุดตันหัวพิมพ์
- แนะนำส่งร้านซ่อม อาจจะได้เปลี่ยนตลับหมึกใหม่
27
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องปริ๊นส์สีไม่ออก
2019-03-05
10:09:38 น.
- หัวพิมพ์หมึกตัน
- สั่งล้างหัวพิมพ์
26
อรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2019-02-27
09:22:40 น.
- ขึ้น Error 191-130 ไม่สามารถสั่งปริ้นเตอร์ทำงานได้
- แนะนำให้ส่งร้านซ่อม
25
คัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-02-25
10:22:16 น.
- แจ้งเตือน windows หมดอายุ
- ดำเนินการกรอก product key windows 10 Pro windows สามารถใช้งานได้ตามปกติ
24
กิ่งแก้ว เดชเฟื่อง
กลุ่ม นโยบายและแผน
เครื่อง Printer
2019-02-22
09:38:56 น.
- สั่งสแกนไฟล์ PDF จากเครื่องปริ้นไม่ได้
- ใช้โปรแกรม WinScan2PDF แทน
23
นิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2019-02-18
15:48:51 น.
- windows taskbar หาย ไอค่อนหาย - เนื่องจากติดไวรัส
ลง windows ใหม่
22
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2019-02-13
15:12:18 น.
-หมึกสีชมพูมีปัญหา อากาศเข้าสาย
- ไล่อากาศออกจากสายน้ำหมึก
21
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระบบปฏิบัติการ windows
2019-02-12
08:22:03 น.
เครื่องปริ้นสแกนเอกสารเป็น pdf ไม่ได้
ใช้โปรแกรมช่วยสแกนเอกสาร
20
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
แสกนไม่ได้
2019-02-12
08:20:04 น.
- เครื่อปริ้นซับหมึกเต็ม
- ดำเนินการโดยใช้โปรแกรมเครียซับหมึก
19
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ปริ้นสีไม่ออก
2019-02-08
10:00:54 น.
- หัวพิมพ์สีตัน
- แก้ไขโดยการสั่งล้างหัวพิมพ์สี
18
นางสาวนิตยา สุขเจริญ
กลุ่ม นโยบายและแผน
Microsoft Office
โปรแกรม Office เป็นภาษาอังกฤษ, ระบบ windows หน้าจอสีดำ
2019-02-07
14:25:14 น.
- office2013 เป็นภาษาอังกฤษทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งาน - windows เป็นหน้สจอสีดำตลอด
- ดำเนินการติดตั้ง Packet ภาษาไทยสำหรับ office 2013 - แก้ไข windows หน้าจอดำด้วยคำสั่ง slmgr -rearm
17
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
บันทึกเป็นไล์ PDF ไม่ได้
2019-02-07
14:22:01 น.
- ทำตามขั้นตอนการสแกนแล้ว save ไฟล์ที่สแกนไม่ถูกต้อง
- แนะนำวีธีการใช้โปรแรกมสแกนไฟล์และการสั่งสแกนจากเครื่องปริ้นเตอร์
16
นางประภาพร มั่นเจริญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องเปิดไม่ติด
2019-02-07
14:17:01 น.
เปิดเครื่องไม่ติด
- ตรวจดูปลั๊กไฟว่าหลวมหรือไม่ -ขยับปลั๊กไฟ
15
นางชญาภา อิ่มสำราญ
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง window ใหม่และ ลง office 2013 แท้
2019-01-15
09:13:03 น.
- คอมช้า เปิดโปรแกรมไม่ขึ้น
เช็คการทำงานของโปรแกรมในเครื่อง ลบโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออก และอัพเดทโปรแกรม windows
14
วรรณวิชญา คำธง
กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ลง winzip ,nero express ตัวเต็ม เนื่องจากต้องใช้ในงานใช้ซิบ ส่งข้อสอบ และต้องไลท์แผ่นงานเพื่อแจกในงานประชุมต่างๆ
2019-01-11
10:35:53 น.
-ซอฟต์แวร์ดังกล่าวหมดอายุ
- ลบซอฟต์แวร์ออกแล้วติดตั้งตัวใหม่ทดแทน
13
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอความอนุเคราะห์ปรับเปลี่ยนปี ค.ศ. รายการการปฏิบัติงานของ ผอ.สพท. หน้าเว็บไซต์
2019-01-02
10:17:03 น.
ปี ค.ศ. ในระบบสิ้นสุดที่ 2018
ประสานกับผู้จัดทำโปรแกรมดำเนินการเพิ่ม ปี ค.ศ. 2019 - 2021
12
นางนบชุลี เสาวนา
กลุ่ม นโยบายและแผน
ฮาร์ดแวร์อื่นๆ
ขอใช้ห้องพุทธโสธร เพื่อประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เรื่อง แนวทางบูรณาการการจัดการศึกษาในระดับพื้นที่
2018-12-26
09:16:47 น.
-
ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อย
11
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุมพุทธโสธร ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (conference) เวลา 10.00 น.
2018-12-12
14:48:28 น.
-
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การประชุมเรียบร้อย
10
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
สแกนเอกสารไม่ได้
2018-12-12
08:32:26 น.
สลักหลวม
9
นางสาวปวีณรัตน์ บัวงาม
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
อุปกรณ์ห้องประชุม
แจ้งติดตั้งอุปกรณ์ในห้องประชุม 1 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 (conference)
2018-11-30
09:41:40 น.
-
ดำเนินการติดตั้งระบบคอนเฟอร์เร้นเรียบร้อย
8
กิ่งกาญจน์ เปสาโก
กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เครื่อง Printer
ปริ๊นสีไม่ได้
2018-11-28
08:46:38 น.
หมึกแท้ในตลับหมึกสีหมด ทำให้เครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้นได้
ทำการกดปุ่ม รีเซทค่าตลับหมึ ผลที่ได้คือเครื่องจะไม่ตรวจระดับหมึกและสามารถปริ้นได้ปกติเนื่องจากเครื่องปริ้นมีการติด tank เพิ่มเข้ามา
7
วราภรณ์ ชมเจริญ
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่องสแกนเนอร์
แสกนเอกสารไม่ออก
2018-11-27
15:04:59 น.
Ink cover open
สลัก ink cover หลวม ทำการแก้ไขโดยการขยับให้แน่น
6
อดิศักดิ์ สงกรานต์
กลุ่ม กฎหมายและคดี
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ลง window ใหม่
2018-11-27
09:44:12 น.
เครื่อง อัพเดท windows 10 จึงทำให้ข้อมูลและ font หายไป
1. ลง Office 2013 Pro แทน และติดตั้ง font และโปรแกรมใช้งานอื่นๆ
5
นางณิชาภา วิบูลย์
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
2018-11-26
10:41:42 น.
เวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตรง
ทำการเข้าปรับนาฬิกาในระบบ BIOS
4
นางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้
2018-11-26
09:13:14 น.
สาย ปริ๊นเตอร์หลวม
เช็คสถานะการเชื่อมต่อปริ๊นเตอร์ และขยับหรือเสียบสายปริ๊นเตอร์ใหม่
3
นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์
กลุ่ม นโยบายและแผน
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ปริ้นเอกสารจาก ไฟล์ PDF ไม่ได้
2018-11-23
14:43:22 น.
- โปรแกรม PDF ไม่สมบูรณ์
- ติดตั้งโปรแรกม อ่านPDF ใหม่
2
สมทรัพย์ สิงห์ขร
กลุ่ม บริหารงานบุคคล
เครื่อง Printer
2018-11-23
14:26:54 น.
เครื่องไม่สามารถสแกนไฟล์ PDF หลายๆหน้าได้
โหลดโปรแกรม ช่วยในการสแกนแล้วรวมไฟล์ที่สแกนแปลงเป็น PDF 1 ไฟล์แล้วมีหลายหน้า ชื่อโปรแกรม WinScan2PDF
1
นายนำพล รมพิพัฒน์
กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรฯ
ซอร์ฟแวร์อื่นๆ
ฟอนต์หาย
2018-11-23
10:56:28 น.
ฟอนต์หาย เนื่องจากไวรัส
ติดตั้งแอนตี้ไวรัส และติดตั้งฟอนต์

version 1.2
พัฒนาโปรแกรมโดย
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2