สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-14  เวลา 10:44:01 น.
รหัสโรงเรียน:
24020012  
ชื่อโรงเรียน:
วัดหัวสวน ครูผู้แจ้ง นายศุภชัย เฑียรกุล โทร. 0812982263
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   โทรทัศน์
หมายเลขเครื่อง:
มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
   พฤศจิกายน เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ