สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-02-02  เวลา 14:05:22 น.
รหัสโรงเรียน:
24070262  
ชื่อโรงเรียน:
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ ครูผู้แจ้ง น.ส.กรวิภา ธิโกศรี โทร. 0895359557
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   รับสัญญาณไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
22029.2557/2
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
   มีนาคม เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ