สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-22  เวลา 11:40:50 น.
รหัสโรงเรียน:
24020021  
ชื่อโรงเรียน:
วัดคูมอญ(ราษฎร์ศรัทธาธรรม) ครูผู้แจ้ง นางสาวเจนจิรา แก้วยัง โทร. 0805720657
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   อุปกรณ์ชุดDLTVชำรุดและรับสัณญาณไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
   มีนาคม เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ