สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-20  เวลา 16:52:08 น.
รหัสโรงเรียน:
24020152  
ชื่อโรงเรียน:
บ้านอ่างเสือดำ ครูผู้แจ้ง นางสาวจิตรสุภาพร มาตพันนา โทร. 0921593306
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
ขอคำปรึกษาเรื่อง สัญญาณ Internet   สัญญาณอินใช้งานไม่ไดเ
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับสูง(เป็นระดับที่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องส่งร้าน บริษัท เพื่อดำเนินการซ่อม)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
   กุมภาพันธ์ เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ