สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-18  เวลา 12:06:25 น.
รหัสโรงเรียน:
24020020  
ชื่อโรงเรียน:
วัดทางข้ามน้อย ครูผู้แจ้ง นางสาวอนงค์ จันนุ่ม โทร. 0885604790
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   โทรทัศน์ชำรุด
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มาก
ดำเนินการเมื่อ:
   กุมภาพันธ์ เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ