สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-18  เวลา 10:19:21 น.
รหัสโรงเรียน:
24020091  
ชื่อโรงเรียน:
บ้านนาโพธิ์ ครูผู้แจ้ง นางปัทมา แกล้วกล้า โทร. 0871749003
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   กล้องส่งสัญญาณ
หมายเลขเครื่อง:
นพ.3/002/57
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
   มกราคม เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ