แบบฟอร์มลงชื่อเข้ารับการอบรม (Login Form) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

จำนวนผู้ลงทะเบียนครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2565
 2 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 1 วันที่ 26 - 27 กันยายน 2565
 22 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 29 กันยายน 2565
 13 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 3 วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2565
 145 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 4 วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2565
 58 คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนรุ่นที่ 5 วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2565
 367  คน
จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
607 คน

 


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com