แบบลงทะเบียนการใช้บริการห้องประชุมทางไกล สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2

รายการจองห้องประชุม 

รายการจองห้องประชุม

เลขทะเบียน:
/
เรื่องการประชุม:
วันที่จัดประชุม:
เบอร์ผู้จอง:
ชื่อนามสกุลผู้จอง:
กลุ่มงาน:
วันที่จอง:
เวลาที่จอง:
โปรแกรมที่ใช้งาน:
ห้องประชุมที่ใช้:
หนังสือแจ้งการประชุม:
สถานะ:


โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 14 : version 2.1.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com