แบบบันทึกทะเบียนคุมการให้บริการอุปกรณ์การประชุมทางไกล Conference สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2
เลขที่
เรื่องที่ประชุม
กลุ่ม /ชื่อ
หนังสือ
แจ้งประชุม
รายงาน
การประชุม
ภาพ
การประชุม
รับชม
ย้อนหลัง
2/2565
อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านภาษาอังกฤษ
ประชุมเมื่อ 29/6/65
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นางสาวภรณ์ประภา วิลานัน
1/2564
ประชุมชี้แจงรายละเอียดการติดตั้งและการรายงานการใช้ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ของสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ประชุมเมื่อ 2021-01-13
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นางคุณัญญา ใสสุก

       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com