ทีมพัฒนาระบบ TECS4
 
  จำนวน 9  รายการ
ลำดับที่ ทีมพัฒนาระบบ TECS4 วันที่สร้าง
1 บูรณาการจากแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง 2017-09-14 12:01:37
2 คำสั่ง/ประกาศ 2017-09-14 11:21:32
3 แนวคิดของผู้บริหารในโครงการ (คณะทำงานพัฒนาระบบ) 2017-09-14 11:23:03
4 แนวคิดของครูในโครงการ (คณะทำงานจัดทำแผนการสอน) 2017-09-14 11:25:21
5 แนวคิดของนักเรียนในโครงการ 2017-09-14 11:26:32
6 แนวคิดของทีมงานคอมพิวเตอร์ในการจัดทำระบบ 2017-09-14 11:28:35
7 แหล่งข้อมูลจากระบบ ONLINE 2017-09-14 12:04:20
8 แนวคิดของผู้ปกครอง 2017-09-15 10:13:40
9 โรงเรียนในโครงการ รุ่นที่ 1 (รายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1) 2018-03-04 13:23:07
          

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
038 - 551456 ต่อ 14 : version 1.3.4
e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com