โรงเรียนในโครงการ
 
  จำนวน 4  รายการ
ลำดับที่ รายชื่อโรงเรียนในโครงการ วันที่สร้าง
1 โรงเรียนในโครงการ TECS1, TECS2, TECS3 2017-09-12 15:49:05
2 โรงเรียนในโครงการ TECS4 รุ่นที่ 1 2017-09-12 15:55:08
3 โรงเรียนในโครงการ TECS4 รุ่นที่ 2 2017-09-12 16:00:51
4 โรงเรียนในโครงการ TECS4 รุ่นที่ 3 2017-09-12 16:04:06
          

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
038 - 551456 ต่อ 14 : version 1.3.4
e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com