เงื่อนไข / การดำเนินงาน
 
  จำนวน 7  รายการ
ลำดับที่ เงื่อนไข / การดำเนินงาน วันที่สร้าง
1 การดำเนินงาน 2017-09-15 10:08:08
2 เงื่อนไข 2017-09-14 11:19:51
3 กระบวนการ PLC 2017-09-15 10:08:39
4 โครงการ 2017-09-15 10:10:46
5 ผังโครงสร้างการดำเนินงานศูนย์ITEC 2017-09-15 10:11:50
6 ผังโครงสร้างระบบ 2017-09-15 10:12:17
7 ผังโครงสร้างการติดตามเพื่อการพัฒนา 2017-09-15 10:12:48
          

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
038 - 551456 ต่อ 14 : version 1.3.4
e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com